Εκτελεστικές λειτουργίες και ποιότητα ζωής σε υγιείς συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με άνοια τύπου Αλτσχάιμερ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εκτελεστικές λειτουργίες και ποιότητα ζωής σε υγιείς συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με άνοια τύπου Αλτσχάιμερ

Πετράκη, Ελίνα

Γ. Παναγής
Σ. Παναγιώτης
Σ. Γιακουμάκη

Οι πρώτου βαθμού συγγενείς ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ αποτελούν μία ομάδα με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης της νόσου με την πάροδο της ηλικίας. Παρόλο που οι έρευνες έχουν εντοπίσει κυρίως μνημονικά ελλείμματα ως το κυρίαρχο μοτίβο έκπτωσης αυτών που τελικά ενδέχεται να εμφανίσουν τη νόσο τουλάχιστον 10 χρόνια πριν την διάγνωση, ενισχύεται ολοένα περισσότερο η άποψη ότι μπορεί επιπλέον να υπάρχουν ελλείμματα στην εκτελεστική λειτουργικότητα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μία αξιόπιστη και έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Παρουσιάζεται μία ανασκόπηση των ερευνών που εντοπίζουν νευροψυχολογικά ελλείμματα σε σχέση με την εκτελεστική λειτουργικότητα στην προκλινική φάση της νόσου Αλτσχάιμερ. Στη συνέχεια, παρέχονται τα δεδομένα που προέκυψαν από τη νευροψυχολογική εκτίμηση ενός εύρους νοητικών δεικτών και από τις κλίμακες αυτοαναφοράς που μετρούν την ποιότητα ζωής σε 47 υγιείς πρώτου βαθμού συγγενείς ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ που εντοπίστηκαν μέσω του Κέντρου Ημέρας Νόσου Αλτσχάιμερ και σε 52 υγιείς συμμετέχοντες με αρνητικό οικογενειακό ιστορικό της νόσου ή άλλης νευρολογικής ή ψυχιατρικής διαταραχής. Οι δύο ομάδες του δείγματος εξισώθηκαν ως προς το φύλο, την ηλικία και την εκπαίδευση. Βρέθηκε ότι η ικανότητα μακρόχρονη ανάκλησης και η ικανότητα λήψης αποφάσεων όπως εκτιμάται μέσω του Iowa Gabling Task μπορούν να διαχωρίσουν τις δύο ομάδες καθώς επίσης η κλίμακα General Self Efficacy σε ό,τι αφορά την εκτίμηση της ποιότητας ζωής. Στην ομάδα των υγιών συγγενών η ποιότητα ζωής μπόρεσε να προβλεφθεί ικανοποιητικά κυρίως από την καταθλιπτική συμπτωματολογία (BDI, Beck Depression Inventory), το χαρακτηριολογικό άγχος (STAI-Trait) και τον αριθμό των τσιγάρων/ημέρα. Τέλος, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν διαφορές σε αμιγώς εκτελεστικούς δείκτες. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν εν μέρει να επαληθεύσουν τα αποτελέσματα άλλων αντίστοιχων ερευνών. Κυρίως, όμως, προσθέτει την αναγκαιότητα εξέτασης πολλαπλών νοητικών δεικτών στην προκλινική φάση της άνοιας τύπου Αλτσχάιμερ και την καθιέρωση μία περιεκτικής νευροψυχολογικής αξιολόγησης για τον πλήρη προσδιορισμό της φύσης και του βαθμού της προκλινικής έκπτωσης σε ομάδες ατόμων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Θετικό οικογενειακό ιστορικό
Νοητικές ικανότητες
Alzheimer disease
Νευροψυχολογική αξιολόγηση
Νόσος Αλτσχάιμερ
Neurophychiological assessment
Executive functioning
Cognitive abilities
Quality of live


Ελληνική γλώσσα

2013


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.