Η Ψευδοαποφολίδωση: Μελέτη της νόσου και των επιπλοκών της στην Κρήτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPseudoexfoliation: Study of the syndrom and of the complication in Crete
Η Ψευδοαποφολίδωση: Μελέτη της νόσου και των επιπλοκών της στην Κρήτη

Κοζομπόλης Βασίλειος Παναγιώτης
Κοζομπόλης, Βασίλειος Π (EL)
Kozobolis, Vassilis P (EN)

Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Σκοπός η μελέτη α) της συχνότητας του συνδρόμου ψευδοαποφολίδωσης στη Κρήτη β) των διεγχειρητικών επιπλοκών και γ) των μετεγχειρητικών επιπλοκών μετά από εγχείρηση εξωπεριφακικής αφαίρεσης του καταράκτη. Υλικό και Μέθοδος εξετάστηκαν συνολικά 777 άτομα (τυχαίο δείγμα) σε διάφορες τοποθεσίες στη Κρήτη στους 4 Νομούς. Αποτέλεσμα η συχνότητα της Ψ-Α βρέθηκε 16.1% ((άνδρες / γυναίκες, 21.3% / 12.6%) Ν. Ηρακλείου 11.5%, Ν. Χανίων 13.4%, Ν. Λασιθίου 16.9%, Ν. Ρεθύμνης 27%. Η συχνότητα αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας. Παθανώς οι συνθήκες του περιβάλοντος (ηλιοφάνεια, υψόμετρο κ.α.) αυξάνουν τη συχνότητα εμφάνισης της ψευδοαποφολίδωσης. Με την πάροδο της ηλικίας, η Ψ-Α προκαλεί διαταραχές στην Ε.Ο.Π. Οι γυναίκες φαίνεται να παρούσιάζουν πρωιμότερα τις διαταραχές αυτές σε σχέση με τους άνδρες. Οσο πρωιμότερα εμφανίζεται αμφοτερόπλευρα η Ψ-Α, τόσο πρωιμότερα εμφανίζονται και οι επιπτώσεις στην ενδοφθαλμια πίεση. Οκαταρράκτης αποτελεί συχνότατο εύρημα στα άτομα που παρουσιάζουν Ψ-Α. Συχνές οι διεγχειρητικές επιπλοκές επί αφαιρέσεως καταρρακτου, ως και η ανάπτυξη κορικών μεμβρανών στην μετεγχειρητική περίοδο. Συσχέτιση ισχυρή με τη σχετιζόμενη με την ηλικία εκφύλιση της ώχρας (ARMD). Συμπέρασμα Το συνδρομο ωευδοαποφολίδωσης είναι εκτεταμένη εκφυλιστική πάθηση η οποία εμφανίζεται σε άτομα ηλικίας συνήθως άνω των 40-50 ετών. Απαιτείται προσεκτική αντιμετώπιση τόσο σε κλινικό επίπεδο όσο και στο χειρουργικό και μετεγχειρητικό στάδιο. (EL)
Purpose To evaluate the pex-prevalence in the island of Crete (Greece). Method Organized visits to various villages to examine a predetermined number of people born and living in these villages in collaboration with the local birth register offices. Results Pex prevalence in Crete, in people aged 40 years and more, was found 16.1% (men 21.3%, women 12.6%-Prefecture of Heraklion 11.5% Chania 13.4%, Lasithi 16.9%, Rethimnon 27%). 28.8% of pex-patients presnted IOP>21 mmHg. In unitateral pex-patients, mean IOP of pex-eyes was found 17.82 mmHg versus 15.6mmHg in fellow eyes. Risk factor for Vitreous loos in ECCE, and for development of pupillary membranes postop. Conclusion Pex pravalence was higher in men than in women and increases age, as does bilaterality. A correlation between increased pex-prevalence and high altitude may exist. Pseudoexfoliation is a risk for the development of I.O.P. disturbances which seem to apper earlier in women. Correlation with age releted macular degeneration (ARMD) (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

1. σύνδρομο (ψευδό)αποφλίδωσης 2. ενδοφθάλμιος πίεση 3. καταρράκτης 4. επιπλοκές 5. επιδημιολογική μελέτη 6. γεροντική εκφύλιση ώχρας 7. υψόμετρο 8. κορικές μεμβράνες 9. (pseudo)expfoliation syndrome 10. intraoculur pressure 11. cataract 12. comelications 13. epidemiological study 14. age reluted muculur degeneration 15. altitude 16. pupillury membranes


1998-04-5
1997-05-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.