Sleep disorders at the third trimester of pregnancy and adverse birth outcomes

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαταραχές ύπνου κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης και επιπτώσεις στην έκβαση του τοκετού και την υγεία του νεογνού
Sleep disorders at the third trimester of pregnancy and adverse birth outcomes

Μιχελή, Αικατερίνη

Χατζή, Λήδα
Κογεβίνας, Μανόλης

Εισαγωγή: Οι διαταραχές ύπνου είναι συχνό φαινόμενο κατά τη διάρκεια της κύησης και πιθανά να σχετίζονται με επιπλοκές στην υγεία της μητέρας και του εμβρύου. Η σχέση των διαταραχών ύπνου κατά την κύηση με τις αρνητικές εκβάσεις τοκετού δεν έχει ακόμη καθοριστεί και οι μηχανισμοί που εμπλέκονται δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να μετρήσει τον επιπολασμό των διαταραχών του ύπνου κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης στην προοπτική μελέτη μητέρας παιδιού (Μελέτη Ρέα), στην Κρήτη και να διερευνήσει τη σχέση των διαταραχών αυτών με την έκβαση του τοκετού και την υγεία του νεογνού (προωρότητα, χαμηλό βάρος γέννησης, υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη). Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 1086 γυναίκες με μονήρη κύηση, οι οποίες συμμετείχαν στη Μελέτη Μητέρας Παιδιού Κρήτης, “Μελέτη Ρέα” και είχαν πλήρη δεδομένα για τις συνήθειές ύπνου στο τρίτο τρίμηνο της κύησης και για την έκβαση του τοκετού. Από τις συμμετέχουσες ζητήθηκε να συμπληρώσουν λεπτομερή ερωτηματολόγια που αφορούσαν δημογραφικά, ιατρικά χαρακτηριστικά και συνήθειες ύπνου στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Οι πληροφορίες κατά τον τοκετό λήφθηκαν από ανθρωπομετρήσεις και ιατρικά δεδομένα. Για τη στατιστική ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στις συνήθειες του ύπνου κατά την κύηση και την έκβαση τοκετού/ανάπτυξη νεογνού, χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα πολυπαραγοντικής λογαριθμικής δυωνυμικής παλινδρόμησης, ελέγχοντας για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες. Αποτελέσματα: Γυναίκες με σοβαρή διαταραχή ροχαλητού, εμφάνισαν αυξημένο σχετικό κίνδυνο γέννησης νεογνών με χαμηλό βάρος (RR 2.58 95%CI 1.23, 5,41), και υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη βάρους (RR 2.01 95%CI 1.03, 3.92), έπειτα από έλεγχο για ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, συνήθειες καπνίσματος κατά την κύηση, δείκτη μάζας σώματος προ κύησης και σακχαρώδη διαβήτη κύησης. Γυναίκες με Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 5 στέρηση ύπνου (≤5 ώρες ύπνου) εμφάνισαν υψηλό κίνδυνο πρόωρων τοκετών (RR 2.01, 95%CI: 1.24, 3.25), με ιδιαίτερα αυξημένο τον κίνδυνο για ιατρικώς συνιστώμενους πρόωρους τοκετούς (RR 3.39, 95%CI: 1.33, 8.67) έπειτα από έλεγχο για ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, αριθμό τοκετών, συνήθειες καπνίσματος κατά την κύηση, δείκτη μάζας σώματος πρό κύησης και υπέρταση κύησης. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι το ροχαλητό και η στέρηση ύπνου κατά τη διάρκεια της κύησης συσχετίζονται πιθανά με αυξημένο κίνδυνο υπολειπόμενης ενδομήτριας ανάπτυξης και πρόωρων τοκετών αντίστοιχα. Συνίσταται περαιτέρω επιδημιολογική και κλινική έρευνα για τον καθορισμό της σχέσης ανάμεσα στις διαταραχές ύπνου κατά την κύηση και τις αρνητικές εκβάσεις τοκετού. (EL)
Background: Sleep disorders are common complaints among pregnant women and may be associated with maternal and fetal complications. The association of sleep disorders in pregnancy with adverse birth outcomes still remains elusive and the exact mechanisms involved are not well established. Objective: The objective of this study, was to examine the association between sleeping habits in the third trimester of pregnancy and adverse birth outcomes including low birth weight, Fetal weight Growth Restriction, and preterm births, in the population-based mother-child cohort study (“Rhea” Study), in Crete, Greece 2007-2009. Methods: We evaluated 1086 women with singleton pregnancies, recruited in the “Rhea” Study, with complete data for sleeping habits and birth outcomes. Participants were asked to complete detailed questionnaires that covered demographic and medical features and sleeping habits. Information on anthropometric measures at birth was obtained from the hospital delivery logs and medical records. Multivariate log-binomial regression models were used to estimate the associate between sleeping habits during pregnancy and the outcomes of interest, adjusting for potential confounders. Results: Women with severe snoring were at high risk for low birth weight (RR 2.58, 95 95%CI 1.23, 5.41), and fetal weight growth restriction (RR 2.01, 95%CI: 1.03, 3.92) neonates after adjusting for maternal age, education, smoking during pregnancy, pre-pregnancy BMI, and gestational diabetes. Women with sleep deprivation (≤5 hours sleep) were at high risk for preterm births (RR 2.01, 95%CI: 1.24, 3.25), with the highest risk observed for medically indicated preterm births (RR 3.39, 95%CI: 1.33, 8.67) after adjusting for maternal age, education, parity, smoking during pregnancy, pre-pregnancy BMI, and gestational hypertension. Conclusion: These findings suggest that snoring, and sleep deprivation during pregnancy could be associated with increased risk for intrauterine growth restriction, Public Health & Health Care Management Faculty of Medicine – University of Crete 7 and preterm births respectively. Further epidemiological and mechanistic evidence is needed. Key words : sleep disorders during pregnancy, snoring (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Στέρηση ύπνου
Πρόωροι τοκετοί
Υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη
Obstetrics
Sleep deprivation
Snoring
Adverse birth outcomes
Αρνητικές εκβάσεις τοκετού
Sleep disorders
Intrauterine growth restriction
Διαταραχές ύπνου στην κύηση
Ροχαλητό
During pregnancy


Ελληνική γλώσσα

2010-12-14


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.