Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Αξιολόγηση τρισδιάστατων προσομοιώσεων του ατμοσφαιρικού κύκλου του θείου
Evaluation of 3D simulations of sulphur atmospheric cycle

Σφακιανάκη, Ειρήνη (EL)
Sfakianaki, Eirini (EN)

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να αξιολογήσει την ικανότητα του τρισδιάστατου μη συζευγμένου παγκόσμιας κλίμακας μοντέλου μεταφοράς και χημείας ΤΜ3 να προσομοιώνει τον ατμοσφαιρικό κύκλο του θείου. Επίσης εξετάζεται κατά πόσο οι αλλαγές της περιγραφής της χημείας του θείου, που εξέλιξαν το μοντέλο από ΤΜ3 σε ΤΜ3΄, βελτίωσαν τις προσομοιώσεις. Για το σκοπό αυτό (ή γι αυτό) συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του μοντέλου με ατμοσφαιρικές μετρήσεις των θειούχων ενώσεων: SO42-, SO2, MSA και DMS σε διάφορους σταθμούς (σαράντα έξι) τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο ημισφαίριο. (EL)
The aim of this study is the evaluation of the 3-D chemistry-transport model of the 1global troposphere, TM3, which is capable to simulate the sulphur atmospheric cycle. Additionally, it is examined whether the changes in the description of sulphur chemistry, which upgraded the model TM3 to TM3', have improved the simulations. For this purpose the model's results are compared with the measurements of the levels of atmospheric compounds such as SO4 2, SO2, MSA and DMS, taken from various stations (46 in total) located in the north as well as in the south hemisphere. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2007-01-11
2006-04-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.