Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία : Η συμβολή του πανεπιστημίου των ορέων Ηράκλειο, Κρήτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚοινωνικές ανισότητες στην υγεία : Η συμβολή του πανεπιστημίου των ορέων Ηράκλειο, Κρήτη

Σονίδου, Κυριακή

Κούτης, Αντώνιος
Παλλήκαρης, Ιωάννης
Λιονής, Χρήστος

Την περίοδο της χειρότερης οικονομικής κρίσης στην Μεταπολεμική Ελλάδα, ένας σημαντικός αριθμός ασθενών με χαμηλό βιοτικό επίπεδο και εισόδημα πάσχει από χρόνια νοσήματα και δεν έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Αυτοί η ομάδα των πολιτών έχει αυξημένες ανάγκες ιατρικής φροντίδας και επίβλεψης ή και παρακολούθησης. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να παρουσιάσει τις ανάγκες υγείας κατοίκων ορεινών περιοχών τις οποίες κατέγραψε η ομάδα υγείας του Πανεπιστημίου Ορέων, να αναδείξει την ανάγκη των παροχών υγείας και τη συμβολή μιας συντονισμένης προσπάθειας της στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Οι ασθενείς με χαμηλό εισόδημα, χωρίς άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας στον τόπο διαβίωσης τους, κατόπιν γραπτού αιτήματος εξετάσθηκαν και έλαβαν ιατρικές υπηρεσίες από μια ομάδα της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του ΠΑ.ΓΝΗ. Την ομάδα πλαισίωναν νοσηλεύτριες, κοινωνικοί λειτουργοί, διαιτολόγος και ψυχολόγος και όλοι τους προσέφεραν εθελοντικά στην ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων υγείας της κοινότητας. Μετά την πρώτη τους ιατρική επίσκεψη, οι ιατρικές τους επισκέψεις καταγράφηκαν από τον Απρίλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2011. Η συμπλήρωση του ιατρικού φακέλου περιελάμβανε συστηματική καταγραφή των δημογραφικών και των βιομετρικών τους στοιχείων, τα χρόνια νοσήματα από τα οποία έπασχαν και την ιατρική τους θεραπεία. Τα δεδομένα αυτά καταγράφηκαν στην πορεία σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και αναλύθηκαν. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ασθενείς οι οποίοι διαμένουν σε υποβαθμισμένες περιοχές έχουν μείζονα προβλήματα λόγω της οικονομικής ύφεσης, τα οποία θα αναλυθούν διεξοδικά στη συνέχεια. Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν ο φυλετικός διμορφισμός (οι χαρακτηριστικές διαφορές μεταξύ αρρένων και θηλέων) στον πληθυσμό που εξετάστηκε. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο της έρευνας ήταν οι συσχετισμοί μεταξύ των δυο ομάδων όσον αφορά στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι ασθενείς ήταν υπό την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και έγινε συσχετισμός διαφόρων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου. Προσπαθήσαμε επιπρόσθετα να αποδείξουμε συσχετισμούς μεταξύ διαφόρων μυοσκελετικών παραμέτρων. Σε αυτή την περίπτωση για άλλη μια φορά ο φυλετικός διμορφισμός των αποτελεσμάτων ήταν εμφανής, με το γυναικείο πληθυσμό να μην εμφανίζει κανένα συσχετισμό. Παρόλα αυτά, στον αντρικό πληθυσμό υπήρξε σημαντικός θετικός συσχετισμός μεταξύ οστεοαρθρίτιδας και καπνίσματος, ρευματοπάθειας και μυοσκελετικών συνδρόμων. Όταν αναλύθηκαν οι ψυχο-συναισθηματικοί δείκτες, ο μόνος θετικός συσχετισμός στους άντρες ήταν μεταξύ διαταραχών ύπνου και του αριθμού των κρίσεων πανικού. Στις γυναίκες αντίστοιχα υπήρξαν πολυάριθμοι συσχετισμοί. Οι κοινωνικές ανισότητες οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική ύφεση μπορούν να προκαλέσουν επιδείνωση κάποιων νοσημάτων περισσότερο από ότι τη συχνότητα τους. Η μη έγκαιρη αναγνώριση αυτών των νοσημάτων μπορεί να οδηγήσουν στην αύξηση της θνητότητας και θνησιμότητας, εν συγκρίσει με αυτούς που ζουν σε ένα ανώτερο βιοτικό επίπεδο. Οι ανισότητες μπορεί να προκύψουν λόγω των πολιτικών εφαρμογών στον τομέα της υγείας, των τύπων των συστημάτων υγείας και τη γεωγραφική κατανομή των υποβαθμισμένων κοινωνικών ομάδων. (EL)
During the period of the worse financial crisis after the post-war years in Greece, there is a significant number of patients with low social-economic status who suffer from chronic diseases and have no access to medical services. This group of people has increased demands in medical care and follow up. The aim if this study is to gain better insight in the needs of medical services towards those with low income who suffer from chronic diseases. The patients with low income and without the possibility of having regular medical access near their residence, after a written request they were examined and reviewed by General Practitioners (GPs) and trainee doctors in a Primary Care Unit at the area of the district hospital of Herakleion, Crete. They were also supported by nurses, a health care assistant, a dietician and a psychologist and all of them volunteered to offer a holistic approach of the health problems of the community. After the first medical appointment, their medical visits were registered from April till September 2011. The completion of their medical folder included systematic registration of their demographic and biometrical indexes, their chronic diseases and their medical therapy. The data were registered as electronic data and were analyzed later on. The results of the research showed that the patients who live in deprived areas will suffer significantly more from the recession. What is interesting throughout this investigation is that there is a sexual dimorphism (is the characteristic differences in form between males and females) in our population. A second rather important section was that of correlations relating to cardiovascular disease. In female or male population heart rate was positively correlated with body mass index (BMI), and diastolic blood pressure and negatively correlated with O2 saturation levels. BMI was also negatively correlated with O2 saturation levels. Finally, we tried to identify any correlations between numerous musculoskeletal indexes. Again sexual dimorphism in the responses was evident, with females demonstrating no correlations at all. However, in males, there was a significant positive correlation between osteoarthritis with: smoking, rheumatic disease and musculoskeletal syndromes. When we looked at psycho-emotional indexes the only significant positive correlation in males was between sleep disorders and the number of panic attacks whereas in females there were numerous correlations. The health inequalities caused by recession can increase the severity of some diseases rather than their frequency. The lack of capacity to recognize the problems in health inequalities could produce increased morbidity and mortality compared to those who are financially in a more beneficial situation. There can be inequalities depending on the politics applied on the health system, the type of health system and the geographical distribution of the deprived population. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Αγγλική γλώσσα

2016-07-19


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.