Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒασισμένα σε πράκτορες μοντέλα αγορών διαφοροποιημένων αγαθών του Διαδικτύου
Agent-based models of differentiated markets on the Internet

Λίνα, Χάρις
Lina, Charis

Νικολάου, Χρήστος

Μοντέλα που περιγράφουν αναδυόμενα χαρακτηριστικά της δομής και του ανταγωνισμού σε αγορές διαφοροποιημένων προϊόντων στο Διαδίκτυο προτείνονται σε αυτήν την εργασία. Κύριος στόχος είναι η μελέτη της δυναμικής εξέλιξης της οικονομίας του Διαδικτύου μέσα από πειράματα σε ένα ιδεατό περιβάλλον βασισμένο σε πράκτορες Θεωρητικά σε έναν κόσμο χωρίς κόστη μεταφοράς, όπως το Διαδίκτυο, θα περίμενε κανείς η κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα να είναι σχεδόν ομοιόμορφα κατανεμημένη. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, το τοπίο που έχει διαμορφωθεί χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή ανομοιομορφία. Οι χρήστες, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαν να βιώνουν μια συναρπαστική εμπειρία μέσα από τη συνεχή εξερεύνηση ενός πραγματικά τεράστιου δικτύου τόπων, προτιμούν να συναθροίζονται σε ορισμένους μόνο από αυτούς, οι οποίοι σταδιακά έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς. Όπως και στον πραγματικό κόσμο, τέτοιου είδους συγκεντρώσεις δεν είναι αποτέλεσμα μόνο των εγγενών διαφορών μεταξύ των τόπων, αλλά και κάποιου είδους δυνάμεων που δρουν αθροιστικά και οι οποίες εμπεριέχουν αυξανόμενες οικονομίες κλίμακας. Στο πολύπλοκο και δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον του Διαδικτύου, έντονος ανταγωνισμός για την προσέλκυση επισκεπτών/καταναλωτών αναπτύσσεται μεταξύ των δικτυακών τόπων. Ο αριθμός των τόπων αυξάνει με εκθετικό ρυθμό, το ίδιο και ο αριθμός των χρηστών. Μια ευρεία ποικιλία από νέα προϊόντα και υπηρεσίες είναι διαθέσιμα στους χρήστες. Οι δικτυακοί τόποι είναι υποχρεωμένοι να υιοθετήσουν στρατηγική συμπεριφορά προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν στο περιβάλλον αυτό. Στην παρούσα εργασία προτείνουμε δύο οικονομικά μοντέλα συμπεριφορών βασισμένα σε πράκτορες, τα οποία ενσωματώνουν βασικά χαρακτηριστικά της οικονομίας του Διαδικτύου. Ετερογενείς και αυτόνομοι πράκτορες που μιμούνται τη συμπεριφορά των χρηστών του Διαδικτύου σχεδιάσθηκαν βάσει στοιχείων από εμπειρικές παρατηρήσεις, στατιστικές έρευνες και μελέτες περιπτώσεων γύρω από τις αγορές του Διαδικτύου Τα μοντέλα υλοποιήθηκαν σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης βασισμένων σε πράκτορες μοντέλων πάνω από την πλατφόρμα Mozart. Το περιβάλλον ανάπτυξης επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης στο χρόνο της δυναμικής που προκύπτει από τοπικές αλληλεπιδράσεις και ατομικές συμπεριφορές και η οποία παράγει μη προβλέψιμες δομές στο μακροεπίπεδο. Το πρώτο μοντέλο είναι ένα γενικό μοντέλο για τη μελέτη της δομής και του ανταγωνισμού που προκύπτει σε μια ιδεατή οικονομία η οποία αποτελείται από πολλές αγορές διαφοροποιημένων προϊόντων. Το δεύτερο μοντέλο, που βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, προσεγγίζει το Διαδίκτυο καθαρά ως κανάλι διανομής. B-2-C τόποι ανταγωνίζονται σε μια αγορά διαφοροποιημένων προϊόντων για καταναλωτές και σχηματίζουν συμμαχίες προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αποτελέσματα από διάφορα πειράματα βασισμένα στα δύο προτεινόμενα μοντέλα παρουσιάζονται σε αυτήν την εργασία, προκειμένου να εμπλουτισθεί η κατανόησή μας για τους μηχανισμούς που διαμορφώνουν τη δομή των αγορών του Διαδικτύου και συμβάλλουν στην επιβίωση ή/και την επιτυχία των τόπων. (EL)
Models that capture salient features of the structure and the nature of competition in differentiated web markets are proposed in this thesis. The main objective is to examine evolutionary dynamics in the formation of web geography and economy by studying an agent-based experimental environment. Theoretically, in a world with no transportation costs, such as the virtual world, social and economic activity should be more or less evenly distributed across the Internet landscape. In reality, however, the web economy illustrates a dramatic unevenness. Internet users, while able to live an exciting online experience from the permanent exploration of a really immense web, they like to aggregate in particular places which gradually became extremely popular. To explain such a spectacular concentration of web habitants in a handful of sites, we have to accept that, exactly as in the real world [1], these virtual concentrations are not only the result of inherent differences among locations, but, also, the result of some set of cumulative forces, necessarily involving increasing returns and various agglomeration economies. In the complex and constantly evolving environment of the Web, fierce competition for visitors/consumers arises among sites. The number of sites increases with exponential rate and so does the number of web users. A wide variety of new products and services is made available in an attempt to capture the users’ attention. Web sites have to engage into a strategic behavior in order to survive and prosper. Two agent-based economic behavior models are proposed in this thesis, which capture the most essential characteristics of the Web economy. Heterogeneous and autonomous agents that mimic the behavior of web sites and users were designed based on empirical observation, statistics and case studies. The models were implemented in an agent-based environment on top of the Mozart platform. This environment enables us to study the dynamics of local interactions and individual behaviors which produce non-predictable global structures through time. The first model is a general model for studying the structure and competition that emerges in a virtual economy comprised of many differentiated markets. The second model, which is yet in an early stage of development, focuses more on the role of the Internet as a distribution channel. B-2-C sites compete in a differentiated market for consumers and form coalition in order to increase profits. Results from various experiments based on these models are presented in order to broaden our understanding of the mechanisms that create the structure of web markets and contribute to the survival and success of web sites. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2002-12-05
2002-12-20


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.