Ακινητοποίηση του βακτηρίου Pseudomonas Sp. σε σφαιρίδια αλγινικού ασβεστίου και μελέτη της αποικοδόμησης φαινόλης από αυτά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑκινητοποίηση του βακτηρίου Pseudomonas Sp. σε σφαιρίδια αλγινικού ασβεστίου και μελέτη της αποικοδόμησης φαινόλης από αυτά

Stefanakis, Dimitrios
Στεφανάκης, Δημήτριος Εμμ.

Γανωτάκης, Δημήτριος

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται η ακινητοποίηση του βακτηρίου της Pseudomonas sp. σε μήτρα πολυμερούς. Η παγίδευση κυττάρων σε σφαιρίδια αλγινικού ασβεστίου είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενή τεχνική για την ακινητοποίηση ζωντανών κυττάρων. Η ακινητοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα απλό στάδιο κάτω από πολύ ήπιες συνθήκες. Ένας μεγάλος αριθμός από βακτήρια έχει την ικανότητα να αποικοδομεί οργανικούς ρύπους. Η Pseudomonas, ένα αερόβιο αρνητικό κατά gram ραβδοειδές βακτήριο έχει από τις υψηλότερες αποικοδομητικές ικανότητες. Η πιο σημαντική κατηγορία οργανικών ρύπων στο περιβάλλον είναι παράγωγα του πετρελαίου και αλογονομένα προϊόντα. Η αποικοδόμηση της φαινόλης από την Pseudomonas περιορίζεται από την αναστολή που σχετίζεται με το υπόστρωμα και την χαμηλή εκλεκτικότητα του ρυθμού μετατροπής. Αυτά τα μειονεκτήματα μπορούν τουλάχιστον να ξεπεραστούν με την ακινητοποίηση του μικροοργανισμού σε στερεά υποστρώματα. Έτσι λοιπόν μελετάται ο ρυθμός κατανάλωσης της φαινόλης όταν το βακτήριο έχει ακινητοποιηθεί σε σφαιρίδια αλγινικού ασβεστίου. Ταυτόχρονα προσδιορίζεται η διάρκεια ζωής των ακινητοποιημένων βακτηρίων πάνω στο βιοπολυμερές, καθώς και η ελεγχόμενη απελευθέρωση των βακτηρίων από αυτό. (EL)
The aim of this work was the immobilization of the bacterium Pseudomonas sp. in a polymer matrix. Entrapment of cells within spheres of Ca2+ alginate is the most widely used technique for immobilizing living cells. This immobilization procedure can be carried out in a single-step process under very mild conditions. A large number of bacteria possess the capability to degrade organic pollutants. Pseudomonads, aerobic gram-negative rods seem to have the highest degradative potential. The most important classes of organic pollutants in the environment are mineral oil constituents and halogenated products of petrochemicals. Therefore, the capacities of aerobic microorganisms are of particular relevance for the biodegradation. Phenol degradation by Pseudomonas strains is generally limited by substrate inhibition and low specific conversion rates. These drawbacks can be at least partly overcome by process intensification through immobilization of microorganisms on solid carriers. Therefore, the biodegradation rate of phenol was investigated, while the bacterium was immobilized in the calcium alginate beads. Subsequently, the life time of immobilized bacteria as well as the release profile of Pseudomonas from alginate beads was determined. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2006


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.