Μελέτη των συνθηκών εμφάνισης μόνιμης επαγόμενης διπλοθλαστικότητας σε τηγμένη πυριτία (fused silica) μετά από ισχυρή εστίαση υπερβραχέων παλμών λέιζερ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Μελέτη των συνθηκών εμφάνισης μόνιμης επαγόμενης διπλοθλαστικότητας σε τηγμένη πυριτία (fused silica) μετά από ισχυρή εστίαση υπερβραχέων παλμών λέιζερ

Καπετανάκης, Εμμανουήλ

Παπάζογλου, Δημήτρης

Όταν γραμμικά πολωμένη ακτινοβολία laser, διάρκειας παλμού στην κλίμακα των femtosecond, εστιαστεί στο εσωτερικό διαφανούς υλικού, η ένταση στο χώρο της εστίας μπορεί να γίνει αρκετά υψηλή ώστε να επιτρέψει την απορρόφηση ενέργειας μέσω μη γραμμικών διεργασιών, προκαλώντας μόνιμες τροποποιήσεις του δείκτη διάθλασης στην περιοχή της εστίας. Ανάλογα με το είδος του υλικού, το μήκος κύματος και την διάρκεια παλμού του laser, υπάρχει μία τιμή κατωφλίου για την ένταση μετά την οποία η τροποποίηση του υλικού λαμβάνει τη μορφή μόνιμης, επαγόμενης διπλοθλαστικότητας με τον οπτικό της άξονα παράλληλο προς το διάνυσμα της πόλωσης του laser που χρησιμοποιήθηκε. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ενώ συστηματικότερα άρχισε να μελετάται μετά το 2003. Αν και οι διεργασίες απορρόφησης ενέργειας από το υλικό έχουν πλέον κατανοηθεί επαρκώς, οι μηχανισμοί εκείνοι που οδηγούν στο σχηματισμό διπλοθλαστικών δομών στο εσωτερικό υλικών μεγάλου ενεργειακού χάσματος παραμένουν άγνωστοι. Την ίδια στιγμή, από τη διεθνή βιβλιογραφία λείπουν κάποιες συστηματικές μελέτες αφενός μεν ως προς τις συνθήκες που οδηγούν στην εμφάνιση επαγόμενης διπλοθλαστικότητας, αφετέρου δε ως προς τον ποσοτικό προσδιορισμό αυτής ως συνάρτηση του μήκους κύματος, της ενέργειας και του πλήθους των παλμών, που αποτελούν και το κύριο αντικείμενο της παρούσας εργασίας. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

fused silica
τηγμένη πυριτία
διπλοθλαστικότητα


Greek

2008-11-22
2008-07-22


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)