Μελέτη των συνθηκών εμφάνισης μόνιμης επαγόμενης διπλοθλαστικότητας σε τηγμένη πυριτία (fused silica) μετά από ισχυρή εστίαση υπερβραχέων παλμών λέιζερ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη των συνθηκών εμφάνισης μόνιμης επαγόμενης διπλοθλαστικότητας σε τηγμένη πυριτία (fused silica) μετά από ισχυρή εστίαση υπερβραχέων παλμών λέιζερ

Καπετανάκης, Εμμανουήλ

Παπάζογλου, Δημήτρης

Όταν γραμμικά πολωμένη ακτινοβολία laser, διάρκειας παλμού στην κλίμακα των femtosecond, εστιαστεί στο εσωτερικό διαφανούς υλικού, η ένταση στο χώρο της εστίας μπορεί να γίνει αρκετά υψηλή ώστε να επιτρέψει την απορρόφηση ενέργειας μέσω μη γραμμικών διεργασιών, προκαλώντας μόνιμες τροποποιήσεις του δείκτη διάθλασης στην περιοχή της εστίας. Ανάλογα με το είδος του υλικού, το μήκος κύματος και την διάρκεια παλμού του laser, υπάρχει μία τιμή κατωφλίου για την ένταση μετά την οποία η τροποποίηση του υλικού λαμβάνει τη μορφή μόνιμης, επαγόμενης διπλοθλαστικότητας με τον οπτικό της άξονα παράλληλο προς το διάνυσμα της πόλωσης του laser που χρησιμοποιήθηκε. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ενώ συστηματικότερα άρχισε να μελετάται μετά το 2003. Αν και οι διεργασίες απορρόφησης ενέργειας από το υλικό έχουν πλέον κατανοηθεί επαρκώς, οι μηχανισμοί εκείνοι που οδηγούν στο σχηματισμό διπλοθλαστικών δομών στο εσωτερικό υλικών μεγάλου ενεργειακού χάσματος παραμένουν άγνωστοι. Την ίδια στιγμή, από τη διεθνή βιβλιογραφία λείπουν κάποιες συστηματικές μελέτες αφενός μεν ως προς τις συνθήκες που οδηγούν στην εμφάνιση επαγόμενης διπλοθλαστικότητας, αφετέρου δε ως προς τον ποσοτικό προσδιορισμό αυτής ως συνάρτηση του μήκους κύματος, της ενέργειας και του πλήθους των παλμών, που αποτελούν και το κύριο αντικείμενο της παρούσας εργασίας. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

fused silica
τηγμένη πυριτία
διπλοθλαστικότητα


Ελληνική γλώσσα

2008-11-22
2008-07-22


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.