Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜία δηλωτική γλώσσα διαχείρησης αλλαγών σε περιγραφές RDF
RUL: a Declarative Language for Updating RDF Data

Σαχτούρης, Σταύρος (EL)
Sahtouris, Stavros (EN)

Η διαχείριση αλλαγών σε περιγραφές πόρων που βασίζονται σε RDFS σχήματα έχει γίνει απαραίτητη στις σύγχρονες εφαρμογές του Σημασιολογικού Ιστού. Αποσκοπώντας στην ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων, προτείνεται μία δηλωτική γλώσσα διαχείρισης αλλαγών για γράφους RDF, η οποία βασίζεται στα παραδείγματα των γλωσσών επερωτήσεων και όψεων RQL και RVL. Η γλώσσα ονομάζεται RUL και σε αυτήν διασφαλίζεται ότι οι αλλαγές στους κόμβους και τις ακμές δεν παραβιάζει τη σημασιολογία του μοντέλου RDF ή των δεδομένων RDFS σχημάτων. Επιπλέον, η RUL υποστηρίζει καλά καθορισμένες αλλαγές στο επίπεδο των πόρων και των ιδιοτήτων τους καθώς και τη δυνατότητα πολλαπλών αλλαγών με ντετερμινιστική σημασιολογία. Επιπλέον, εκμεταλλεύεται πλήρως την εκφραστική δύναμη της RQL προκειμένου να καθορίσει τα όρια των μεταβλητών στους κόμβους και τις ακμές του RDF γράφου. Η γλώσσα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της RDF Suite ως επέκταση της RQL. Η υλοποίησή της βασίζεται σε μία γλώσσα αλλαγών σε βάσεις δεδομένων και παράγει SQL προτάσεις αλλαγών για τις αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται στην RDF Suite. (EL)
Semantic Web applications are striving nowadays for managing changes of persistent resource descriptions created according to RDFS schemata. To cope with this demands, a declarative update language for RDF graphs is proposed, which is based on the paradigms of query and view languages RQL and RVL. This language, called RUL, ensures that the execution of the update primitives on nodes and arcs neither violates the semantics of the RDF model nor the semantics of the given RDFS schema. In addition, RUL supports fine-grained updates at the class and property instance level, set-oriented updates with a deterministic semantics and takes benefit of the full expressive power of RQL for restricting the range of variables to nodes and arcs of RDF graphs. The language has been implemented in the context of RDF Suite, as an extension of RQL. The implementation relies on a database update language and generates SQL update statements for the various database representations used in RDF Suite. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2006-09-01
2006-11-23


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.