Μέτρηση απορροφούμενης δόσης στα δάκτυλα επεμβατικών ακτινολόγων από ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες πράξεις με χρήση δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μέτρηση απορροφούμενης δόσης στα δάκτυλα επεμβατικών ακτινολόγων από ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες πράξεις με χρήση δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας

Παπανικολάου, Χριστίνα Άννα

Περισυνάκης, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα εργασία μετρήθηκε η απορροφούμενη δόση στα δάχτυλα επεμβατικού ακτινολόγου από τέσσερα είδη ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων πράξεων στις οποίες τα χέρια βρίσκονται, με μεγαλύτερη συχνότητα από τις υπόλοιπες επεμβατικές πράξεις, κοντά η ακόμη και μέσα στο πεδίο ακτινοβόλησης. Για την διαδικασία των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν δοσίμετρα θερμοφωταύγειας TLD 200, δέκα δοσίμετρα τοποθετήθηκαν ένα σε κάθε δάχτυλο του επεμβατικού ακτινολόγου. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην μονάδα αγγειογραφίας- Επεμβατικής Ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. Οι δόσεις για όλες τις ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες διαδικασίες ήταν μεγαλύτερες για το αριστερό χέρι του επεμβατικού ακτινολόγου. Για την παροχέτευση χοληφόρων οι μέσες δόσεις στο δεξί χέρι κυμαίνονται από 0,40 mGy μέχρι 0,78 mGy, ενώ η μέγιστη που καταγράφθηκε, συνολικά σε όλα τα περιστατικά είναι αυτή δείκτη ίση με 1,36 mGy. Για το αριστερό χέρι το εύρος της μέσης δόσης είναι από 1,32 mGy έως και 3,28 mGy, ωστόσο η μέγιστη δόση που μετρήθηκε είναι ίση με 6,32 mGy. Ο συνολικός χρόνος ακτινοσκόπησης στην συγκεκριμένη επεμβατική πράξη κυμαίνεται από 4 μέχρι και 20 min. Στην τοποθέτηση νεφροστομίας η μέση δόση των δαχτύλων του δεξιού χεριού ξεκινά από 0,13 mGy και φτάνει έως 0,26 mGy, για τα αριστερό από 0,20 mGy μέχρι 0,35 mGy, καταγράφοντας όμως μέγιστη τιμή δόσης για τον παράμεσο ίση με 1,16 mGy. Η τοποθέτηση διουρητικού PIGTAIL κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα δόσης με την τοποθέτηση νεφροστομίας σημειώνοντας μέγιστη δόση για τον παράμεσο αριστερού χεριού, ίση με 0,90 mGy. Η ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενη πράξη της Φιστουλοπλαστικής είναι αυτή για την οποία καταγράφηκαν οι πιο μικρές δόσεις και για τα δύο χέρια. Στο δεξί χέρι η μέση δόση για κάθε δάχτυλο είναι ίση με 0,02 mGy, για το αριστερό κυμαίνεται από 0,04 mGy μέχρι και 0,09mGy, καταγράφοντας ωστόσο τιμή δόσης ίση με 0,15 mGy για τον παράμεσο. Το χρονικό διάστημα ακτινοσκόπησης στη συγκεκριμένη ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενη πράξη κυμαίνεται από περίπου 2 μέχρι 8 min. Η απορροφούμενη δόση είναι άμεσα συνδεδεμένη από τον χρόνο ακτινοσκόπησης, αλλά δεν εξαρτάται απόλυτα μόνο από αυτόν. Ωστόσο, ο κίνδυνος, για κάθε μία από τις ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες πράξεις, να πλησιάσει ο επεμβατικός ακτινολόγος το ετήσιο όριο δόσης στα άκρα είναι αμελητέος. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-03-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.