Ύπαρξη θεμελιώδους λύσεως διαφορικού τελεστή

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Existence Of fundamental solution of a differential operator
Ύπαρξη θεμελιώδους λύσεως διαφορικού τελεστή

Γιαννάκη, Μαρία

Παπαδημητράκης, Μιχαήλ

Η θεμελιώδης λύση ενός διαφορικού τελεστή A είναι μια κατανομή F, η οποία ικανοποιεί την μη-ομοιογενή εξίσωση AF = δ (χ), όπου δ είναι η κατανομή Dirac. Η ύπαρξη θεμελιώδους λύσεως για οποιονδήποτε τελεστή A ,με σταθερούς συντελεστές, αποδείχθηκε απο τους Bernard Malgrange και Leon Ehrenpreis. (EL)
A fundamental solution for a linear differential operator A is a distri-bution F, which satisfies the in-homogeneous equation AF = δ(χ), where δ is the Dirac "delta function". The existence of a fundamen¬tal solution for any operator A with constant coefficients was shown by Bernard Malgrange and Leon Ehrenpreis. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Θεμελιώδης λύση


English

2018-03-22


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)