Η αξιολόγηση του θεραπευτικού ρόλου της αμιωδαρόνης σε ασθενείς με κολπική μερμαρυγή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοEvaluation o the therapeutic role of amiodaronein patients with atrial fibrillation
Η αξιολόγηση του θεραπευτικού ρόλου της αμιωδαρόνης σε ασθενείς με κολπική μερμαρυγή

Ηγουμενίδης, Νίκος Ε (EL)
Ιgoumenidis, Nikos E (EN)

ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ Η κολπική μαρμαρυγή είναι η συχνότερη αρρυθμία που συναντάται στην κλινική πράξη. Η θεραπευτική της αντιμετώπιση περιλαμβάνει 3 στόχους: 1. Αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού 2. Διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού 3. Έλεγχος καρδιακής συχνότητας και πρόληψη των θρομβοεμβολικών επεισοδίων ΑΜΙΩΔΑΡΟΝΗ Η αμιωδαρόνη είναι ένα φάρμακο με πολλαπλές ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες και δράσεις. § Παρατείνει την διάρκεια του δυναμικού ενεργείας και την ανερέθιστη περίοδο όλων των καρδιακών ιστών - αποκλείει το Ik (δράσεις της κατηγορίας ΙΙΙ) § Προκαλεί μικρή μείωση της ταχύτητας ανόδου της φάσης 0 - αποκλείει το INa (δράσεις κατηγορίας Ι) § Είναι μη εκλεκτικός αναστολέας των β αδρενεργικών υποδοχέων (δράσεις κατηγορίας ΙΙ ) § Είναι ανταγωνιστής των διαύλων ασβεστίου - αποκλείει το ICa-L (δράσεις κατηγορίας IV) § Είναι μη εκλεκτικός αναστολέας των α αδρενεργικών υποδοχέων Η ΑΜΙΩΔΑΡΟΝΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ H αμιωδαρόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν φάρμακο πρώτης επιλογής στην αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού, όταν δεν απαιτείται ταχεία ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής. Στην χρόνια κολπική μαρμαρυγή, πεδίο όπου η αμιωδαρόνη υπόσχεται πολλά, απαιτείται θεραπεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Η ΑΜΙΩΔΑΡΟΝΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ H μικρή δόση αμιωδαρόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υποτροπιάζουσα κολπική μαρμαρυγή, για την διατήρηση φλεβοκομβικού ρυθμού. Δυστυχώς, παρά την δοσολογία της αμιωδαρόνης που επιλέξαμε, δεν αποφύγαμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες της μακροχρόνιας θεραπείας Η ΑΜΙΩΔΑΡΟΝΗ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Η αμιωδαρόνη είναι αποτελεσματική στον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας, σε ασθενείς με μόνιμη κολπική μαρμαρυγή. Επομένως, θα μπορούσε να αποτελέσει την εναλλακτική φαρμακευτική πρόταση, σε περιπτώσεις με καρδιακή ανεπάρκεια. (EL)
ATRIAL FIBRILLATION Atrial fibrillation is the most common sustained arrhythmia encountered in clinical practice. There are three therapeutic goals to consider for patients with atrial fibrillation: restoration and maintenance of normal sinus rhythm, ventricular rate control and prevention of thromboembolism. The risks and benefits of each treatment must be considered for each patient. AMIODARONE Amiodarone is a drug with varying electrophysiological properties. § Prolongs action potential duration and refractory period of all cardiac tissue-potassium channel blockade (class III action). § Minor decrease in the upstroke velocity of phase 0 - Sodium channel blockade (class I action). § Noncompetitive β-receptor blockade (class II action). § Noncompetitive α-receptor blockade. § Calcium channel-blocking activity (class IV action). AMIODARONE FOR NORMAL SINUS RHYTHM RESTORATION Amiodarone could be used as a first choice drug, provided that rapid conversion is not required. For long lasting atrial fibrillation, amiodarone appears to be a very promising agent for sinus rhythm restoration, although long-term therapy is needed in order to achieve a high conversion rate. AMIODARONE FOR NORMAL SINUS RHYTHM MAINTENANCE Low-dose amiodarone is superior to placebo and can be used for the maintenance of sinus rhythm in patients with recurrent, symptomatic atrial fibrillation. Unfortunately, even in using the low dosages the dose-related side effects of long-term therapy were unavoidable AMIODARONE FOR HEART RATE CONTROL Amiodarone is effective for heart-rate control, in patients with permanent atrial fibrillation. It could therefore, be an alternative pharmaceutical therapy in heart failure cases. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


2002-12-23
2002-07-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.