"Απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως μέσο αξιολόγησης της εφαρμογής των νέων Α.Π. και σχολικών εγχειριδίων : η περίπτωση της γλώσσας Δ΄δημοτικού"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο"Απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως μέσο αξιολόγησης της εφαρμογής των νέων Α.Π. και σχολικών εγχειριδίων : η περίπτωση της γλώσσας Δ΄δημοτικού"

Παπαρσένη, Αγγελική

Βάμβουκας, Μιχαήλ
Ιβρίντελη, Μαρία
Ανδρεαδάκης, Νικόλαος

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2009


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.