Προσπάθειες ανάπτυξης νέων αντιδραστηρίων του υπερσθενούς ιωδίου και παράγωγα αυτών με χειρόμορφα φυσικά προϊόντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσπάθειες ανάπτυξης νέων αντιδραστηρίων του υπερσθενούς ιωδίου και παράγωγα αυτών με χειρόμορφα φυσικά προϊόντα

Μιχελάκης, Δημήτριος (EL)
Michelakis, Dimitrios (EN)

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύνθεση νέων ιωδανίων, ιωδο-υλιδίων καθώς και η διερεύνηση της δραστικότητας ιωδωνιακών αλάτων με άλατα θειοφαινολών. Στο πρώτο μέρος της εργασίας συνθέτονται διακυλοξυιωδοβενζόλια [PhI(OCOR)2] από το διακετοξυιωδοβενζόλιο, στα οποία η ακετοξυ-ομάδα έχει αντικατασταθεί από Ν-προστατευμένα αμινοξέα. Στην συνέχεια, με πρώτη ύλη τα αντιδραστήρια αυτά, επιχειρείται η σύνθεση μη φυσικών αμινοξέων της μορφής PhCH(OCOR)CN με αντίδραση των διακυλοξυιωδοβενζολίων με PhCH2CN. Στο δεύτερο μέρος γίνονται προσπάθειες σύνθεσης αζιριδινών μέσω νέων υλιδίων του ιωδίου. Η σύνθεση των ενώσεων αυτών επιχειρείται με αντίδραση σουλφοναμιδίων και παραγώγων της σουλφονυλ-ουρίας με PhI(OAc)2 και PhIO. Στην συνέχεια τα υλίδια αυτά χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την σύνθεση των αζιριδινών. Στο τρίτο μέρος εξετάζονται οι αντιδράσεις γνωστών ιωδωνιακών αλάτων με άλατα θειοφαινολών. Οι αντιδράσεις αυτές οδηγούν στην σύνθεση ισομερών βενζο[β]θειοφαινονών, μαζί όμως με μεγάλα ποσοστά δισουλφιδίων. (EL)
Διατμηματικό, συνεργαζόμενα Τμήματα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. The purpose of this thesis is the preparation of new iodanes, iodo-ylids and also the investigation of the reaction of iodonium salts with substituted and unsubstituted sodium theiophenoxide. In the first section of this thesis, new di(acyloxyiodo)benzenes were prepared from di(acetoxyiodo)benzene, in which the acetoxy- group is replaced from N-protected a-amino acids. Afterwards those new compounds were used to synthesize non natural amino acids of the general formula PhCH(OCOR)CN, when reacting with PhCh2CN. In the second section of this thesis, attempts were made to prepare new aziridines form iminoiodinanes. The iminoiodinanes were prepared from the reaction of sulfonamides and derivatives of sulfonylurea of the general formula RNHSO2NH2, with diacetoxyiodobenzene PhI(OAc)2 and iodosobenzene PhIO. In the third section of this thesis, the reaction of alkynyl iodonium salts with sodium theiophenoxide and p-chlorotheiophenoxide, was investigated. These reactions lead to the formation of isomers benzo[b]thiophenes in small yields, followed by a large amount of disulfide. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2002-03-01
2002-02-21


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.