Μελέτη της έκφρασης των τάξης ΙΙ μορίων του MHC στη μικρογλοία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοRegulation of MHC II expression in microglia
Μελέτη της έκφρασης των τάξης ΙΙ μορίων του MHC στη μικρογλοία

Καλογνώμου, Μαρία

ΑΘανασάκη, Ειρήνη

Η μελέτη των μικρογλοιακών κυττάρων, τα οποία αποτελούν τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα του εγκεφάλου, παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, καθώς ανάλογα με την ενεργοποίησή τους μπορούν να προωθήσουν τόσο την προστασία των νευρικών κυττάρων όσο και τον νευροεκφυλισμό. Επιπλέον σε πολλές νευροεκφυλιστικές καταστάσεις, όπως η γήρανση, η νόσος του Parkinson, η νόσος του Alzheimer, η νόσος του Huntington και η σχιζοφρένια, έχει δειχθεί ότι η απορρύθμιση των μηχανισμών ενεργοποίησης της μικρογλοίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη παθολογικών φαινομένων. Η ενεργοποίηση των μικρογλοιακών κυττάρων έχει συνδεθεί με την έκφραση τάξης ΙΙ μορίων του Μείζονος Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας ήταν η μελέτη του προφίλ έκφρασης μεμβρανικών και ενδοκυτταρικών κλασικών MHC II μορίων (Η2-Α), η έκφραση των ενδοκυτταρικών μη κλασικών MHC II μορίων Η2-Ο και Η2-Μ καθώς και η έκφραση του CD74 σε διαφορετικά στάδια ενεργοποίησης της μικρογλοίας. Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε η μικρογλοιακή κυτταρική σειρά BV-2. Αρχικά, χρησιμοποιώντας πειραματικούς χειρισμούς κυτταρομετρίας ροής, RT-PCR και συνεστιακής μικροσκοπίας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα μικρογλοιακά κύτταρα εκφράζουν όλα τα απαραίτητα μόρια για την μετα-μεταφραστική ρύθμιση των τάξης ΙΙ μορίων του MHC και για την μεταφορά τους στην κυτταρική μεμβράνη. Επίσης μελέτη της ενεργοποίησης μικρογλοίας υπό την επίδραση LPS, της προ-φλεγμονώδους κυτοκίνης IFN-γ και της αντι-φλεγμονώδους κυτοκίνης IL-4 έδειξε ότι διαφορετικοί παράγοντες ενεργοποίησης μπορούν να οδηγούν σε διαφορετικό τύπο ενεργοποίησης των μικρογλοιακών κυττάρων. Η μελέτη των μηχανισμών ρύθμισης της έκφρασης MHC II μορίων στη μικρογλοία θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και να υποδείξει νέες στρατηγικές όσων αφορά στη θετική ή αρνητική ρύθμιση της ενεργοποίησης των μικρογλοιακών κυττάρων κατά την ανάπτυξη παθολογικών καταστάσεων σε περιπτώσεις νευροεκφυλιστικών ασθενειών. (EL)
In the last decade, microglia activation has been the subject of intense investigation since it can promote a variety of events ranging from neuroprotection to neurodegeneration. Moreover, in neurodegenerative conditions like ageing, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, Huntington’s disease and schizophrenia, studies have shown that deregulation of microglial activation mechanisms plays a critical role in the development of pathological conditions related to these diseases. The neurodegenerative role of microglia has been highly correlated with the expression of MHC-II molecules. The aim of the present study was to define the surface and intracellular expression of H-2A and also the intracellular expression of H-2M, H-2O and CD74 in different activation states of microglial cells, using the BV-2 cell line. Flow Cytometry, RT-PCR and Confocal microscopy analysis show that microglial cells express all necessary components for post-translational regulation of MHC class II molecules and their transport to the cell surface. Additionally, stimulation of BV-2 cells with LPS, IFN-γ and IL-4 demonstrated that different activation stimuli can lead to different activation pathways of microglia. Studying the regulatory pathways of microglial MHC II expression could delineate mechanisms of stimulation versus suppression, surface expression versus secretion of MHC-II molecules during pathological conditions in neurodegenerative diseases and dictate new strategies of therapeutic approaches. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ενεργοποίηση Μικρογλοίας
Antigen presentation
Αντιγονοπαρουσίαση
Κυτταρική σειρά BV-2
Microglial activation
BV-2 cell line


Ελληνική γλώσσα

2011-11-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.