Ανίχνευση υποδοχέων σωματοστατίνης στον αμφιβληστροειδή: διαλυτοποίηση και βιοχημικός χαρακτηρισμός του υποδοχέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοDetection of the somatostatinergic receptors in the retina: solubilization and biochemical characterization of the receptor
Ανίχνευση υποδοχέων σωματοστατίνης στον αμφιβληστροειδή: διαλυτοποίηση και βιοχημικός χαρακτηρισμός του υποδοχέα

Λιαπάκης, Γεώργιος Ν (EL)
Liapakis, George N (EN)

Η παρούσα διατριβή εξακρίβωσε την ύπαρξη εκλεκτικών θέσεων δέσμευσης της σωματοστατίνης στον αμφιβληστροειδή κουνελιού και κατόρθωσε να διαλυτοποιήσει αυτές σε λειτουργική μορφή με τη χρήση των απορρυπαντικών Chaps και OKTYL-γλυκοσίδης παρουσία εξωγενών φωσφολιπιδίων και γλυκερόλης. Η μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των διαλυτών υποδοχέων της σωματοστατίνης απεκάλυψε ότι αυτοί είναι Ν-γλυκοζυλιωμένες πρωτεϊνες που συνδεόμενες με τις G-πρωτεϊνες εμφανίζονται με μοριακά βάρη από 27 έως 60kd και με δύο διαφορετικές τιμές ισοηλεκτρικών σημείων. Τόσο οι φαρμακιλογικές όσο και οι φυσικοχημικές ιδιότητες των υποδοχέων της σωματοστατίνης του αμφιβληστροειδούς οδηγούν στο συμπέρασμα της πιθανής ύπαρξης διαφορετικών υποτύπων τους. (EL)
The present study revealed the presence of specific binding sites for somatostatin in the rabbit retina. These were solubilized in an active form using the detergents, chaps and octyl-glucoside in the presence of additional phospholipids and glycerol. The physiochemical properties of the solubilized somatostatinergic receptors were examined. These revealed that the receptors are N-glycozylated proteins coupled to G-proteins, have different molecular weights(27-60kd)and two different pi values. The pharmacological as well as the physicochemical properties of the retinal somatostatinergic receptors sugget the presence of different receptor-subtypes. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


1994-06-01
1997-06-6


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.