Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒαρυτικά κύματα σε gravity-driven κοσμολογικά μοντέλα
Gravitational waves in a gravity-driven cosmological model

Ρωμανιά, Μαρία Γ

Τσάμης, Νικόλαος

Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς βαρυτικών κυμάτων, τα οποία δημιουργήθηκαν στο τελευταίο στάδιο της πληθωριστικής περιόδου, σε ένα καθαρά βαρυτικό κοσμολογικό μοντέλο. Στα κεφάλαια 2 και 3 δίνεται μια σύντομη περίληψη των βασικών αρχών της βαρύτητας και της κοσμολογίας που χρησιμοποιούμε για την ανάλυση αυτή. Στο κεφάλαιο 4 δίνεται το φυσικό κίνητρο για τη δημιουργία τέτοιου είδους μοντέλων και ταυτόχρονα περιγράφεται η κατασκευή ενός απλού "gravity-driven" κοσμολογικού μοντέλου. Το κεφάλαιο 5 είναι το κύριο μέρος αυτής της διατριβής και εξετάζει το φάσμα των βαρυτικών κυμάτων που δημιουργούνται. (EL)
The purpose of this thesis is to analyze the behaviour of gravitational waves generated around the last stage of the inflationary era in a purely gravitational cosmological model. In Sections 2 and 3 we make a very brief review of the gravitational and cosmological basics needed for our purpose. Section 4 provides the physical motivation for considering such models; it also describes the construction of a simple ”gravity-driven” cosmological model. Section 5 is the main part of the thesis and examines the spectrum of the gravitational waves produced. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Βαρυτικά κύματα


Αγγλική γλώσσα

2010-11-19


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.