Οι αντιλήψεις γονέων και εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής σε θέματα συνεργασίας οικογένειας - νηπιαγωγείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι αντιλήψεις γονέων και εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής σε θέματα συνεργασίας οικογένειας - νηπιαγωγείου

Σταυριανάκη, Μαρία

Γ. Μανωλίτσης
Μ. Λιναρδάκης
Β. Οικονομίδης

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των γονέων και των νηπιαγωγών σχετικά με τη φύση της μεταξύ τους συνεργασία. Στη μελέτη συμμετείχαν 204 υποκείμενα, εκ των οποίων οι 111 ήταν γονείς και οι 93 νηπιαγωγοί. Το δείγμα της έρευνας επιλέχτηκε τυχαία από αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές των νομών Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου. Για τη συλλογή των δεδομένων διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια και στις δυο ομάδες με ερωτήσεις τύπου Likert που αφορούσαν θέματα σχετικά με το βαθμός ευθύνης που φέρουν γονείς και νηπιαγωγοί για την αγωγή των παιδιών, τη συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας που επιλέγουν, τα θέματα πάνω στα οποία συνεργάζονται, τα προαπαιτούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που πρέπει να έχουν προκειμένου να επιτευχθεί η συνεργασία, το βαθμό επιδίωξης της συνεργασίας από τον κάθε φορέα καθώς και τους εξωτερικούς παραμέτρους που επηρεάζουν τη συνεργασία. Τα αποτελέσματα της έρευνα έδειξαν πως οι γονείς θεωρούν ως κύριο μέλημα τους την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών σε αντίθεση με τους νηπιαγωγούς που θεωρούν ότι πρωταρχική ευθύνη τους είναι η γνωστική ανάπτυξη. Φάνηκε επίσης διάσταση απόψεων ως προς τη συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας και τη συχνότητα συνεργασίας σε διάφορα θέματα, με τους νηπιαγωγούς να δηλώνουν πως επιδιώκουν πιο συχνά την συνεργασία και πως εμπλέκουν τους γονείς σε ποικίλα θέματα για συνεργασία, ενώ οι γονείς δήλωσαν το αντίθετο. Από την έρευνα βρέθηκε ακόμα πως και για τους γονείς αλλά και για τους νηπιαγωγούς τα απαραίτητα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που θα πρέπει να έχουν για να υπάρξει μια καλή συνεργασία είναι η διάθεση επικοινωνίας, η εμπιστοσύνη και ο αλληλοσεβασμός. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως οι νηπιαγωγοί είναι εκείνοι που επιδιώκουν τη συνεργασία σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι γονείς και τέλος πως και για τους δυο φορείς, οι επιδόσεις του παιδιού και η μόρφωση του γονέα αποτελούν παραμέτρους που επηρεάζουν τη μεταξύ τους συνεργασία. Επιμέρους στόχος της παρούσας μελέτης μεταξύ άλλων είναι να αναδείξει τις πολλαπλές διαστάσεις και εκφάνσεις της συνεργασίας των δυο φορέων. Οι αρχές και οι παιδαγωγικές προτάσεις που προκύπτουν από τα δεδομένα της έρευνας, μπορούν να θεωρηθούν ως μια προσφορά ενδυνάμωσης αποτελεσματικών πρακτικών με απώτερο σκοπό, τη θετική ανάπτυξη του παιδιού και την προαγωγή της παρεχόμενης εκπαίδευσης. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2012


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.