Μελέτη της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης οργανικού άνθρακα βιογενούς και ανθρωπογενούς προέλευσης σε αστικές και μη αστικές περιοχές

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1999 (EN)
Μελέτη της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης οργανικού άνθρακα βιογενούς και ανθρωπογενούς προέλευσης σε αστικές και μη αστικές περιοχές

Χατζάρα, Ελισάβετ (EL)
Chatzara, Elissabeth (EN)

Θέμα της διατριβής αποτελεί η μελέτη οργανικού άνθρακα βιογενούς και ανθρωπογενούς προέλευσης σε αστικές και μη αστικές περιοχές. Ενώ είναι σημαντικός ο αριθμός των μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί για ανόργανες ενώσεις των αερολυμάτων είναι περιορισμένος ο αντίστοιχος αριθμός για τις οργανικές ενώσεις. Η συνεισφορά των πηγών των οργανικών αερολυμάτων είναι δ'υσκολο να προσδιοριστεί γι'αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν διάφορες οργανικές ενώσεις, ανθρωπογενούς και βιογενούς προέλευσης, οι οποίες καλούνται 'μοριακοί δείκτες'. Η μελέτη των μοριακών δεικτών πραγματοποιείται μέσω δειγματοληψιών που αφορούν τις κύριες διαδικασίες απομάκρυνσης των οργανικών αερολυμάτων από την ατμόσφαιρα και λαμβάνουν χώρα τόσο σε αστική όσο και σε μη αστική περιοχή. Προσδιορίζονται οι συγκεντρώσεις και οι αντίστοιχες ροές των μοριακών δεικτών, προσδιορίζονται οι τιμές ικανών παραμέτρων να υποδείξουν τις πηγές προέλευσης αυτών και τέλος ο ολικός οργανικός άνθρακας. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται καθορίζουν τις πηγές προέλευσης των δεικτών και επισημαίνουν τις διαφορές μεταξύ των διαδικασιών υγρής και ξηρής εναπόθεσης και μεταξύ των υπό μελέτη περιοχών, της αστικής και της μη αστικής. Αξιοσημείωτη είναι και η σύγκριση των παραπάνς με μελέτες του ιδίου αντικειμένου καθώς επίσης και με άλλες θεωρητικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην ίδια περιοχή. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2001-01-08
1999-11-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)