Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εφαρμογή τηε ηθικής ανάπτυξης στη διεθνή ανάπτυξη
The application of development ethics to international development

Αστρουλάκης, Νικόλαος Μ

Ben Fine
Ι. Μαραγκός
Δ. Μυλωνάκης

Οι παρακάτω γραμμές αφορούν στην Περίληψη και Εισαγωγή της διδακτορικής διατριβής στα ελληνικά. Η Περίληψη είναι μια ελεύθερη μετάφραση από το αγγλικό κείμενο ενώ η Εισαγωγή έχει συνταχτεί εξαρχής στην ελληνική γλώσσα για να αποδίδει όσο το δυνατό καλύτερα το εισαγωγικό αλλά και αναλυτικό περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής στην ελληνική γλώσσα. Η διατριβή τιτλοφορείται ως «Η Εφαρμογή της Ηθικής Ανάπτυξης στη Διεθνή Ανάπτυξη (The Application of Development Ethics to International Development)». Μια αρχική επισήμανση είναι ίσως αναγκαία για την εύρυθμη ανάγνωση των παρακάτω. Η «Ηθική Ανάπτυξη (Development Ethics)» αφόρα σε ένα διεπιστημονικό πεδίο. Η μετάφραση ως «ηθική ανάπτυξη» και όχι ως «η ηθική της ανάπτυξης» έχει γίνει από το συγγραφέα της παρούσας διατριβής. Μέχρι σήμερα το πεδίο καθώς επίσης και το βασικό έργο των υποστηρικτών της ηθική ανάπτυξης δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται προγενέστερη ορολογία στην ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα με την παρούσα μετάφραση, η ηθική ανάπτυξη αναφέρεται στο διεπιστημονικό πεδίο (development ethics) ενώ η ηθική της ανάπτυξης αφορά σε κυριολεκτική αναφορά της φράσης. Επιπλέον, στην Περίληψη και Εισαγωγή στα ελληνικά που ακολουθεί δεν γίνονται βιβλιογραφικές αναφορές. Ωστόσο για όποιο συγγραφέα ή όποια ιδέα 10 αναφέρεται στην Περίληψη και Εισαγωγή στα ελληνικά, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στη λίστα αναφορών της διδακτορικής διατριβής για περεταίρω ενασχόληση ή εμβάθυνση στο θέμα. (EL)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Ηθική φιλοσοφία
International development
Πολιτική οικονομία
Moral philosophy
Οικονομικά της ανάπτυξης
Διεθνής ανάπτυξη
Development ethics
Political economy
Οικονομία και ηθική
Development economics
Neoclassical economics
Ηθική ανάπτυξη
Development
Ανάπτυξη


Αγγλική γλώσσα

2014


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Οικονομικών Επιστημών--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.