Περιβάλλον Ανάκτησης Εικόνων Βασισμένο σε Βιολογικά Εμπνευσμένη Αρχιτεκτονική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοAn Image Retrieval Platform Based on a Biologically Inspired Architecture
Περιβάλλον Ανάκτησης Εικόνων Βασισμένο σε Βιολογικά Εμπνευσμένη Αρχιτεκτονική

Dimitriadis, Socrates
Δημητριάδης, Σωκράτης

Ορφανουδάκης, Στέλιος, 1948-2005

Η ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστών και των επικοινωνιών έχει ως επακόλουθο τη συνεχή αύξηση του όγκου των δεδομένων. Είναι επίσης γεγονός ότι η ψηφιακή εικόνα αποτελεί μία μορφή δεδομένων με πλούσιο περιεχόμενο και πληθώρα πληροφοριών. Δεδομένου επιπλέον ότι ο άνθρωπος έχει μια έμφυτη ικανότητα αντίληψης των εικόνων ενώ ο τρόπος υπολογιστικής τους επεξεργασίας απέχει πολύ από τον αντίστοιχο βιολογικό, δημιουργείται η ανάγκη για ευφυείς τεχνικές ανάκτησης εικόνων. Η παρούσα εργασία μελετά το θέμα της ανάκτησης εικόνων βάσει περιεχομένου και εξετάζει την υλοποίηση ενός περιβάλλοντος που λειτουργεί με μία βιολογικά εμπνευσμένη αρχιτεκτονική. Τα πεδία εφαρμογών ποικίλουν, από τις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο και τη βιομηχανία του θεάματος, μέχρι τη ρομποτική και την ιατρική διάγνωση Το σύστημα που υλοποιήθηκε χρησιμοποιεί έναν αριθμό από αυτόνομους πράκτορες λογισμικού, κάθε ένας εκ των οποίων αναλαμβάνει να διαχειριστεί ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό του μηχανισμού της όρασης. Τα χαρακτηριστικά που εξετάσθηκαν είναι διάφοροι συνδυασμοί χρώματος, υφής και σχήματος. Οι εικόνες καθώς και οι αναπαραστάσεις που δημιουργούνται για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά, αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων με σκοπό την εξερεύνηση, ανάκτηση και πειραματισμό. Οι πληροφορίες και οι αποφάσεις των πρακτόρων συνδυάζονται μεταξύ τους μέσω ενός συστήματος ψηφοφοριών που υποστηρίζει έναν αριθμό εκλογικών διαδικασιών. Το σύστημα προσαρμόζεται εύκολα στις απαιτήσεις των πειραμάτων, ενώ λειτουργεί ανεξάρτητα από πλατφόρμες. Επιπλέον, είναι άμεσα επεκτάσιμο και δίνει τη δυνατότητα δυναμικής προσθαφαίρεσης πρακτόρων καθώς και εκλογικών συστημάτων (EL)
The rapid evolution of computers and telecommunications leads to the continuous increase of the volume of data. It is also a fact that the digital image constitutes a form of data with a rich content and an abundance of information. Given that humans have a natural competence of image perception while the computational approach is still falling short to the respective biological, we realize the need for efficient and intelligent techniques of image retrieval. In this research we study the issue of content-based image retrieval and we develop a corresponding platform with a biologically inspired architecture. The prospective applications extend from Internet search engines and the media to robotics and the medical diagnosis. The CBIR system we developed uses a number of autonomous software agents, each one undertaking a different primitive visual feature independently and in parallel. Most of the agents deal with features such as color, texture, shape and various combinations among them. The images along with the representations of all their features are stored in a database for a later retrieval, exploration and experimentation. The partial results that each agent extracts are fed into a voting system that supports several voting methodologies in order to obtain an overall similarity decision. The system is platform independent and can be easily customized to the requirements of the experiments. Furthermore, it provides many capabilities of extension and embedment for both new agents and voting methods. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2002-11-26
2002-12-05


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.