Συμβολή διαμερισμάτων της ωχράς σφαίρας στις συμπεριφερικές και βιοχημικές δράσεις της μορφίνης. (Πειραματική μελέτη σε επιμύες in Vivo)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοInvolvement of different pallidal areas in the behaavioral and biochemical actions of morphine. (Experimental study in the behaving rat)
Συμβολή διαμερισμάτων της ωχράς σφαίρας στις συμπεριφερικές και βιοχημικές δράσεις της μορφίνης. (Πειραματική μελέτη σε επιμύες in Vivo)

Αναγνωστάκης, Ιωάννης Ε (EL)
Anagnostakis, John E (EN)

Στη μελέτη αυτή εξετάσθηκε πειραματικά η φαρμακολογική δράση της μορφίνης μετά από μικροεγχύσεις της στο ραχιαίο μέσο και κοιλιακό τμήμα της ωχράς σφαίρας. Μετρήθηκε ο ουδός πόνου, η κινητική δραστηριοτήτα καθώς και τα επίπεδα ντοπαμίνης DOPAC και HVA στον επικλινή πυρήνα και στο ραβδωτό σώμα μετά τις αμφοτερόπλευρες μικροεγχύσεις μορφίνης. Ο παραπάνω χειρισμός προκάλεσε, αναλγησία και αύξηση της κινητικής δραστηριότητας. Η μεγαλύτερη δράση προέκυψε μετά τον χειρισμό στον κύριο όγκο της ωχράς σφαίρας, ο οποίος συνοδεύεται και από αύξηση της έκλυσης ντοπαμίνης, DOPAC και HVA στον επικλινή πυρήνα και στο πρόσθιο-εσω ραβδωτό σώμα. Τα αποτελέσμαα στο σύνολο τους τεκμηριώνουν τορόλο της ωχράς σφαίρας στις δράσεις της μορφίνης. Τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς και τα νευροχημικά αποτελέσματα συσχετίζονται και υποδεικνείουν μεγαλύτερη συμβολή του κινητικού απότι του μεταιχμιακού συστήματος στις δράσεις της μορφίνης μετά από μικροεγχύσεις της στην ωχρά σφαίρα. Τέλος, δίνουν για πρώτη φορά νευροχημική ένδειξη για αλληλεπίδραση κινητικού και μεσομεταιχμιακού συστήματος. (EL)
In the present study the pharmacological action of morphine after microinjections of the compound in the rat dorsal, medial and ventral globus pallidus, were experimentally examined in vivo. The actions of morphine were studied at the behavioral and biochemical level by measurement of the pain threshald locomotor activity and DA, DOPAC and HVA concentrations in nucleus accumben and striatum. The analgesic effect and the increase in lomomotor activity were more pronounced following microinjections into dorsal and medial globus pallidus, a treatment which also increased PA, DOPAC and HVA consertations in nucleus accubmens and antoromedial stiatum. These findings indicate that the pallidal complex represents an important substrate of morphine induced effects. The result from the behavioral and neurochemical studies suggest a predominant role of the motor system in the effects of morphine injeced into the pallidal complex. The neurochemical result impicate phasic and tonic release of DA in the NAC following morphine microinjections into the VP and GP, respectively. They give for the first time neurochemical evidence for motor and limbic interactions. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


1992-10-01
1997-06-6


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.