Διατροφικές συνήθειες πρωτοετών φοιτητών και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας : η Μελέτη ΛΑΤΩ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Eating habits of freshmen and socio-economic status of their family:
Διατροφικές συνήθειες πρωτοετών φοιτητών και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας : η Μελέτη ΛΑΤΩ

Συλιγάρδου Ειρήνη

Φιλαλήθης, Α.
Κριτσωτάκης, Γ.

Εισαγωγή: Οι διατροφικές συνήθειες ξεκινούν να διαμορφώνονται από τη στιγμή της γέννησης και παρά το γεγονός ότι δυνητικά εξελίσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, παγιώνονται κυρίως, κατά την εφηβική και μετα-εφηβική περίοδο. Παρ’ ότι δείκτες του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου σχετίζονται και επηρεάζουν την υγεία των ατόμων και των πληθυσμών τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά ο πιθανός ρόλος τους στη διαμόρφωση διατροφικών συνηθειών κατά τη φοιτητική ζωή. Μεθοδολογία: Η παρούσα ανάλυση αφορά τη συγχρονική συσχέτιση δεικτών του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου της οικογένειας και διατροφικών συνηθειών στο σύνολο των πρωτοετών φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης στο πλαίσιο της Μελέτης ΛΑΤΩ (Ν=1138). Οι διατροφικές συνήθειες που διερευνήθηκαν είναι η συχνότητα κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών, αναψυκτικών, πρωινού γεύματος και γρήγορου φαγητού-delivery. Οι δείκτες του κοινωνικο- οικονομικού επιπέδου που διερευνήθηκαν είναι η ευμάρεια (κλίμακα FAS ΙΙ) και η αυτο-αναφερόμενη οικονομική κατάσταση της οικογένειας, και το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και της μητέρας. Τα μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης ελέγχοντας για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες πραγματοποιήθηκαν με το SPSS 21.0. Αποτελέσματα: Φοιτητές που προέρχονται από οικογένεια με μέση κοινωνικο- οικονομική ευμάρεια είχαν περίπου 2.5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να καταναλώσουν φαγητό από delivery (OR=2.44, 95% CI=1.27, 4.70) και 5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να καταναλώσουν αναψυκτικά (OR=5.05, 95% CI=1.04, Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 24.43) σε σχέση με αυτούς που είχαν χαμηλή κοινωνικο-οικονομική ευμάρεια. Οι συσχετίσεις διατηρούσαν τη στατιστική τους σημαντικότητα στα αγόρια, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε για τα κορίτσια. Επίσης, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα φαίνεται να έχει προστατευτικό ρόλο στην κατανάλωση φαγητού από delivery (OR=0.42, 95% CI= 0.18, 0.95) και αναψυκτικών (OR=0.19, 95% CI=0.05, 0.72). Συμπεράσματα: Οι διατροφικές συνήθειες των φοιτητών απέχουν πολύ από τις συνιστώμενες διατροφικές οδηγίες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το υψηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο σχετίζεται κυρίως με χειρότερες διατροφικές συνήθειες των φοιτητών. Διαπιστώνεται η ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων αγωγής-προαγωγής της υγείας σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. (EL)
Introduction: Eating habits start to be formed at the early stages of life but they are established mostly during the adolescence and University student years as young adults. The socio-economic status (SES) affects individual health and the health of the populations. However, the potential role of SES in shaping the quality of eating behaviours has not been investigated in detail in Greece yet. Methods: The current cross-sectional analysis draws data from the LATO study and explores the associations of family’s socio-economic status and dietary habits of freshmen of TEI of Crete of (N=1138). The consumption frequencies of fruits, vegetables, soft drinks, breakfast and delivery food were associated with the following socio-economic indicators: the Family Affluence Scale II (FAS II), father’s and mother’s educational level and family’s self-reported economic status. The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21.0 was used to perform logistic regression models after adjusting for potential confounders. Results: Boys with median socio-economic family affluence had more than double odds of consuming delivery food (OR=2.44, 95% CI=1.27, 4.70) and soft drinks (OR=5.05, 95% CI=1.04, 24.43) in relation to those of low socio-economic affluence. The associations were of statistical significance for boys, but not for girls. Father’s high educational level was associated in a protective way with boys’ consumption of delivery food (OR=0.42, 95% CI= 0.18, 0.95) and soft drinks (OR=0.19, 95% CI=0.05, 0.72). Conclusions: The majority 1st year Higher Education Students were not following the diet recommendations of prominent organisations. There is evidence that SES may associate with freshmen’s eating habits in a harmful way. Interventions targeting eating behaviours are needed at higher education institutes. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Φρούτα
Socio-economic status
Breakfast
Vegetables
Διατροφικές συνήθειες
Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση
Πρωινό
Eeating habits
Delivery food
Λαχανικά
Fruits

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Αγγλική γλώσσα

2014-12-04


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.