Η επίδραση των καλλιεργητικών συνθηκών in vitro του Πρωτόζωου παράσιτου Leishmania στην έκφραση των αντλιών εκροής φαρμάκων (PGP - 170) που εκφράζονται από το γονίδιο αντοχής MDR

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η επίδραση των καλλιεργητικών συνθηκών in vitro του Πρωτόζωου παράσιτου Leishmania στην έκφραση των αντλιών εκροής φαρμάκων (PGP - 170) που εκφράζονται από το γονίδιο αντοχής MDR

Παναγιωτάκη, Φωτεινή

Κατερινόπουλος, Χαράλαμπος Ε.
Αντωνίου, Μαρία

Το παράσιτο Leishmania είναι υπεύθυνο για την ασθένεια λεϊσμανίαση, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι στελέχη του έχουν αναπτύξει αντοχή έναντι φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου. Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της ανάπτυξης του παρασίτου Leishmania σε διάφορες συνθήκες καλλιέργειας και η διερεύνηση της πιθανότητας αυτές να επιδρούν στην αντοχή του παράσιτου έναντι φαρμάκων. Οι συνθήκες στις οποίες μελετήθηκε η αντοχή, ήταν η παρουσία και απουσία ούρων, η παρουσία 10%, 20% και 30% Fetal Bovine Serum κατά την καλλιέργεια του παρασίτου στο υγρό θρεπτικό υλικό RPMI. Ακόμα έγινε έλεγχος της επίδρασης της διατήρησης καλλιεργειών του παράσιτου στους -80oC στην αντοχή τους στα φάρμακα. Η αντοχή μελετήθηκε με τη χρήση της κυτταρομετρίας ροής όπου το ρόλο του φαρμάκου είχε η φθορίζουσα χρωστική, ροδαμίνη (Rh123). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συνθήκες καλλιέργειας: παρουσία ούρων και ποσότητα FBS που χρησιμοποιείται επηρεάζουν σημαντικά την εισροή και εκροή Rhod-123 (άρα και φαρμάκου) από τη μεμβράνη του παράσιτου μέσω των αντλιών PgP170. Αντίθετα, η φύλαξη στους -80oC δεν έχει σημαντική επίδραση στο φαινόμενο αυτό. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Ελληνική γλώσσα

2015-11-20


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.