Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυσχέτιση κοινωνικού κεφαλαίου και μητρικού θηλασμού : μελέτη μητέρας-παιδιού Κρήτης (μελέτη Ρέα)
Social capital and maternal breastfeeding. Rhea birth Cohort, Crete

Φούρναρη, Χαρίκλεια

Βασιλάκη, Μαρία
Χατζή, Λήδα
Κριτσωτάκης, Γεώργιος

Εισαγωγή: Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαφύλαξης της υγείας των παιδιών και των μητέρων τους. Το κοινωνικό κεφάλαιο ενός ατόμου θεωρείται ότι σχετίζεται με θετικά αποτελέσματα σε πληθώρα υγειονομικών παραμέτρων και μεταβλητών. Με βάση την διεθνή βιβλιογραφία οι μελέτες συσχέτισης του κοινωνικού κεφαλαίου της μητέρας με την πρακτική του θηλασμού, είναι περιορισμένες. Μεθοδολογία: Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια της προοπτικής μελέτης Μητέρας Παιδιού Κρήτης (Μελέτη ΡΕΑ). Για τη πραγματοποίησή της χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για Ν=493 μητέρες, που συλλέχθηκαν με τα ερωτηματολόγια της 12ης και 30ης εβδομάδας κύησης, καθώς και του 6ου και 18ου μήνα μετά τον τοκετό, ενώ η μέτρηση του κοινωνικού κεφαλαίου των μητέρων έγινε με το ερωτηματολόγιο του Κοινωνικού Κεφαλαίου (SCQ-G) στη 24η εβδομάδα κύησης περίπου. Έγινε πολλαπλή λογιστική και γραμμική παλινδρόμηση για να εκτιμηθεί η σχέση του κοινωνικού κεφαλαίου των μητέρων με τη πρακτική του θηλασμού μετά από έλεγχο για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες. Αποτελέσματα: Μητέρες στο μεσαίο επίπεδο συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου ήταν εκείνες που έδειξαν αυξημένη πιθανότητα να έχουν θηλάσει το βρέφος τους (OR=2.43, 95% CI=1.13,5.23), μετά τον έλεγχο για τους συγχυτικούς παράγοντες. Οι μητέρες που ανήκουν στο υψηλό επίπεδο του παράγοντα. Ανοχή στη διαφορετικότητα, έχουν 4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν θηλάσει το παιδί τους (OR=4.00, 95% CI= 1.31,12.20), μετά την στάθμιση για τους συγχυτικούς παράγοντες, αν και η εκτίμηση αυτή δεν έγινε με μεγάλη ακρίβεια. Συμπεράσματα: Υπάρχουν ενδείξεις ότι το κοινωνικό κεφάλαιο επιδρά θετικά στον μητρικό θηλασμό. Παρόλα αυτά κρίνεται αναγκαία περαιτέρω διερεύνηση και επιστημονική μελέτη του εν λόγω ζητήματος. (EL)
Introduction: Breastfeeding is considered to confer many benefits to infants’ and mothers’ health. Social capital is suggested to have a close connection with a variety of health outcomes. There is little evidence in the existing literature whether maternal social capital might be associated with breastfeeding initiation. Methods: The present study was conducted within the prospective Motherchild study in Crete (Rhea study). 493 mothers were included in the analyses. Data were collected through the 12th and 30th weeks of gestation questionnaires, as well as, the 6th and 18th month postpartum questionnaires. Women self-completed the Social Capital Questionnaire at about the 24th week of gestation. Linear and Logistic regression models were performed to estimate the association of maternal social capital with breast-feeding practice after controlling for potential confounders. Results: Mothers in the medium social capital group had higher odds in having breastfed their child (OR=2.43, 95% CI=1.13, 5.23), after adjustment for potential confounders. Mothers who rated at the higher level in the factor Tolerance to Diversity, had 4 times higher odds in having breastfed their child (OR=4.00, 95% CI= 1.31,12.20). Conclusions: Results are highly suggestive that social capital may affect breastfeeding initiation. Nevertheless, further investigation is necessary so as to additionaly explore the association between maternal social capital and breastfeeding practices. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Διάρκεια μητρικού θηλασμού
Κοινωνικοοικονομικοι παράγοντες
Breastfeeding duration
Breastfeeding initiation
Κοινωνικό κεφάλαιο
Breast Feeding
Θηλασμός
Socioeconomic Factors
Social capital
Infant Nutrition Physiological Phenomena
Πρωτοβουλία μητρικού θηλασμού
Μητρικός θηλασμός
Exclusive breastfeeding
Αποκλειστικός μητρικός θηλασμός


Ελληνική γλώσσα

2012-04-04


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.