Υπολογισμός και Γραφικές Παραστάσεις Αξιών στο Εργαλείο Δικτύων Αξίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Υπολογισμός και Γραφικές Παραστάσεις Αξιών στο Εργαλείο Δικτύων Αξίας

Χαλκιαδάκη, Μαρία

Στην παρούσα αναφορά περιγράφεται η διαδικασία υπολογισμού της αξίας οικονομικών οντοτήτων που απαρτίζουν ένα δίκτυο αξίας αυτοκινητοβιομηχανιών με τη βοήθεια του εργαλείου για τα δίκτυα αξίας του Εργαστηρίου Υπηρεσιών Μετασχηματισμού. Εξετάζονται τρία διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα που αφορούν στα συστήματα παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης ζημιών και βλαβών στις βιομηχανίες αυτοκίνητων (Car Repair Service Systems) και παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπολογισμοί και οι γραφικές παραστάσεις των αξιών. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Τεχνικές αναφορές


Ελληνική γλώσσα

2008-04-30


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Τεχνικές αναφορές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.