Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανακατασκευή ανάγλυφου μνημείων από στερεοσκοπικές εικόνες με σκοπό την εικονική αναπαράσταση
Virtual representation of monuments using stereoscopic images

Τζιρίτας, Γιώργος
Κομοντάκης, Νίκος
Γκρίνιας, Ηλίας

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μία μέθοδος για την εικονική αναπαράσταση γλυπτών αντικειμένων ή ανάγλυφων επιφανειών. Η μέθοδος χρησιμοποιεί οικονομικά προσιτό εξοπλισμό που αποτελείται από δύο ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, ένα βιντεοπροβολέα κι ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιείται για τον κωδικοποιημένο φωτισμό των αντικειμένων, ελεγχόμενο από το φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι δύο φωτογραφικές μηχανές καταγράφουν ένα στερεοσκοπικό ζεύγος εικόνων. Η κωδικοποίηση του φωτισμού διευκολύνει την αντιστοίχιση του στερεοσκοπικού ζεύγους. Ο υπολογισμός του πεδίου των μετατοπίσεων γίνεται με μια ιεραρχική μέθοδο αντιστοίχισης μπλοκ, που ολοκληρώνεται με τη λεπτομερή μέτρηση των μετατοπίσεων σημειακά σε όλη την περιοχή ενδιαφέροντος. Από το πεδίο των μετατοπίσεων κατασκευάζεται μια αναπαράσταση της τρισδιάστατης επιφάνειας του αντικειμένου. Σε συνδυασμό με τις εικόνες του αντικειμένου μπορεί να γίνει εικονική αναπαράσταση στη συνέχεια. Επιπλέον, για την περίπτωση που ένα αντικείμενο έχει ληφθεί σε περισσότερες όψεις, αυτές αντιστοιχίζονται μεταξύ τους για την ανακατασκευή ενός ενιαίου ανάγλυφου. Η μέθοδος που αναπτύχθηκε εφαρμόσθηκε με επιτυχία σε ανάγλυφα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης που προέρχονται από το Ναό του Αγίου Τίτου στη Γόρτυνα. (EL)
We present a method for visual representation of sculpture objects or the relief of surfaces. The equipment used contains two digital cameras, a video projector and a laptop. The video projector illuminates objects with a coded structured pattern. A stereoscopic couple of images is registered by the two digital cameras. The registration of the stereoscopic images is aided by the coded illumination. A hierarchical block matching technique is used for the estimation of an initial disparity field, from which a dense disparity field is estimated. Based on the disparities field the 3D surface of the object is reconstructed. Using also views of the object the visual representation is obtained. If more than one stereoscopic couples are registered for an object, then using corresponding images the 3D models are registered for obtaining the whole 3D surface. The methods and techniques developed have been applied successfully on reliefs from the Church Saint Titus at Gortys exposed at the Historical Museum of Crete. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Τεχνικές αναφορές


Ελληνική γλώσσα

2009-06-11


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Τεχνικές αναφορές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.