Ανάπτυξη Εργαλείου για τη Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Αναπαράσταση Δικτύων Αξίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάπτυξη Εργαλείου για τη Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Αναπαράσταση Δικτύων Αξίας

Παπαθανασίου, Ευάγγελος

Πολύπλοκα συστήματα υπηρεσιών έχουν αποτελέσει τη βάση για να αναπτυχθούν δίκτυα αξίας τα τελευταία χρόνια. Στα πλαίσια της επιτυχημένης συνεργασίας των οργανισμών που απαρτίζουν αυτά τα δίκτυα έχει δημιουργηθεί η ευκαιρία να μελετηθούν και να αναλυθούν μέσω οικονομικών και τεχνολογικών μέσων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα εργαλείο το οποίο απεικονίζει, μοντελοποιεί και προσομοιώνει δίκτυα αξίας. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Τεχνικές αναφορές


Ελληνική γλώσσα

2008-07-24


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Τεχνικές αναφορές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.