Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Ανίχνευση Προσώπων και Χαρακτηριστικών Προσώπου
Face and Face Feature Detection

Σημαντήρης, Γ.

Μαυρικάκης, Ι.
Garcia, C.
Γκρίνιας, Η.
Τζιρίτας, Γ.

Στην αναφορά αυτή ευρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι εργασίες που έχουν γίνει από τους συγγραφείς σχετικά με την ανίχνευση προσώπων και χαρακτηριστικών προσώπου. Με δοσμένο ότι η αναζήτηση προσώπου γίνεται σε οποιαδήποτε εικόνα, το πρώτο στάδιο συνίσταται στην ανίχνευση χρωμάτων προσώπου. Γι'αυτό αναπτήχθηκαν τρεις μέθοδοι: προσδιορισμός γεωμετρικού τόπου από δεδομένα, δίκτυο διανυσμάτων υποστήριξης και πολυστρωματικό νευρωνικό δίκτυο. Μετά την ανίχνευση χρωμάτων σχηματίζοντια υποψήφιες περιοχές για πρόσωπα που ελέγχονται ως προς το σχήμα με βάση ανθρωπομορφικά κριτήρια. Το τελικό στάδιο βασίζεται στην πολυκαναλική ανάλυση κυματιδιακών πλαισίων. Μέσω αυτής της ανάλυσης εξάγονται τοπικά χαρακτηριστικά υφής που αξιοποιούνται για την ταξινόμηση σε πρόσωπο ή μη. Η ανίχνευση χαρακτηριστικών προσώπου περιλαμβάνει κατ' αρχήν επιμέρους ανιχνευτές ματιών και στόματος. Χρησιμοποιεί επιπλέον μία προσαρμοζόμενη στο πρόσωπο φόρμα. (EL)
We report our work on face detection and face feature detection. Given that consider images under nonconstrained scene conditions, the first stage of our method consists on skin colour detection. Three techniques have been developed and tested: construction of skin colour domain from image data, training of support vector machine, and training of a multilayer perceptron. Candidate regions are then tested according to their shape. Finally, a wavelet packet analysis is performed, and local features are extracted, which are then used for the classification in human face or not. The face feature detection is based on eyes and mouth detectors. In addition, a deformable is used for the verification of human face presence. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Τεχνικές αναφορές


Ελληνική γλώσσα

2001-05-03


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Τεχνικές αναφορές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.