δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1950 (EL)

’τλας των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος
Atlas of Municipalities and Communes of Greece

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
Ministry of National Economy. General Statistical Service of Greece

Περιεχόμενα: τ. 1 Επαρχίαι 1 - 71 (EL)
Contents: v. 1 Provinces 1 - 71 (EN)

still image
στατιστικές (EL)
statistics (EN)


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

1950


Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
General Statistical Service of Greece (EN)

Athens
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.