Πρώτη καταγραφή του εντόμου Hermetia illucens στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρώτη καταγραφή του εντόμου Hermetia illucens στην Ελλάδα (EL)
First record of the black soldier fly,Hermetia illucens, in Greece (EN)

Strouvalis, G. I.
Arapostathi, E. I.
Tsagkarakis, Antonios E

Στην παρούσα εργασία γίνεται η πρώτη καταγραφή του είδους Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomyiidae) στην Ελλάδα. Η παρουσία του είδους αυτού διαπιστώθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2015 σε ρυάκι στην περιοχή Κάμπος της Αγιασσού, στην νοτιοδυτική Νάξο. Οι νεοεκκολαφθείσες προνύμφες του H. illucens αποδομούν τρεφόμενες σημαντικές ποσότητες οργανικής βιομάζας φυτικής, ή ζωικής προέλευσης, ελαττώνοντας έτσι σημαντικά την ξηρή μάζα των βιοαποβλήτων. Για τον λόγο αυτό θεωρείται ότι δύνανται να έχουν σημαντική συμβολή στην διαδικασία της ανακύκλωσης. Δίδονται πληροφορίες σχετικά με τα μορφολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά, όπως και για την εξάπλωση του εντόμου. (EL)
In May 2015, the black soldier fly Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomyidae) was recorded for the first time in Greece. Its occurrence was noticed firstly in May 2015 in the island of Naxos, Cyclades. Newly hatched larvae of H. illucens feed on different decaying organic material, such as rotting fruits and vegetables, animal manure and human excreta, achieving a significant dry mass reduction. Thus, they are considered to provide remarkable ecological service on recycling. Information on its morphology, biology and distribution is given. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
Stratiomyidae (EN)
Biological sciences (EN)
black soldier fly (EN)
first record (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2015-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 24, No 2 (2015); 27-30 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 24, No 2 (2015); 27-30 (EN)

Copyright (c) 2017 Antonios E Tsagkarakis, E. I. Arapostathi, G. I. Strouvalis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.