Πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα του εντόμου αποθηκών Adistemia watsoni

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα του εντόμου αποθηκών Adistemia watsoni (EL)
Adistemia watsoni: a stored product fungus beetle new record for Greece (EN)

Papadopoulou, Sm. Ch.
Buchelos, C. Th.

Στο πλαίσιο αναζήτησης νέων εντομολογικών εχθρών στην Ελλάδα που προσβάλλουν αποθηκευμένα προϊόντα, βρέθηκε το έντομο Adistemia watsoni Wollaston (1871) (Coleoptera: Lathridiidae) να τρέφεται με μύκητες που αναπτύσσονται σε αποξηραμένα δαμάσκηνα και σπόρους καλαμποκιού. Πρόκειται για έντομο μικρού μεγέθους (1,3 έως 1,5 χιλ.) με χρωματισμό πολύ ανοιχτό καστανό και με χαρακτηριστικά μικρή κεφαλή και πρόνωτο. Το είδος A. watsoni δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Στην Ευρώπη συναντάται στην Βρετανία, Τσεχία, Γαλλία, Φιλανδία, Γερμανία, Φιλανδία, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Μαδέρα, Σικελία, Λετονία, Δανία και Νορβηγία. (EL)
During an inspection survey concerning stored product insects in the mainland Greece the stored product fungus beetle Adistemia watsoni Wollaston (Coleoptera: Lathridiidae) was recorded to feed upon conidia of Penicillium developing on stored plums and corn. Information on its morphology and distribution is briefly given. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2011-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 20 Αρ. 1 (2011); 45-47 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 20 No. 1 (2011); 45-47 (EN)

Copyright (c) 2017 S. Ch. Papadopoulou, C. Th. Buchelos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.