Πρώτη καταγραφή του Stenodiplosis sorghicola σε σόργο στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Πρώτη καταγραφή του Stenodiplosis sorghicola σε σόργο στην Ελλάδα (EL)
First record of Stenodiplosis sorghicola on sorghum in Greece (EN)

Scarakis, G. N.
Emmanouel, N. G.
Tsagkarakis, A. E.

Στην παρούσα εργασία γίνεται η πρώτη καταγραφή του είδους Stenodiplosis sorghicola (Coquillett) (Diptera: Cecidomyiidae), εχθρού του σόργου, στην Ελλάδα. Η παρουσία του είδους αυτού διαπιστώθηκε από δειγματοληψία που  πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2007 στον πειραματικό αγρό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον Αλίαρτο Βοιωτίας. Επίσης, δίδονται πληροφορίες σχετικά με τα μορφολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά, όπως και για την γεωγραφική εξάπλωση του εντόμου. (EL)
In October 2007, the sorghum midge Stenodiplosis sorghicola (Coquillett) (Diptera: Cecidomyiidae) was recorded for the first time in Greece. Its occurrence was noticed in an experimental sorghum cultivar at Aliartos, near Athens, in Viotia region. Information on its morphology, biology and distribution is given. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2011-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 20 Αρ. 1 (2011); 48-52 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 20 No. 1 (2011); 48-52 (EN)

Copyright (c) 2017 A. E. Tsagkarakis, N. G. Emmanouel, G. N. Scarakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.