Πρώτη καταγραφή του γένους Berosus (Coleoptera: Hydrophilidae) στην Κρήτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Πρώτη καταγραφή του γένους Berosus (Coleoptera: Hydrophilidae) στην Κρήτη (EL)
First record of the genus Berosus (Coleoptera: Hydrophilidae) in Crete island, Greece (EN)

Karaouzas, I.
İncekara, Ü.

Στην παρούσα εργασία καταγράφεται για πρώτη φορά το υδρόβιο Κολεόπτερο του γένους Berosus Leach, 1817 (Coleoptera: Hydrophilidae) για την Κρήτη. Ακμαία άτομα που συλλέχθηκαν, αναγνωρίστηκαν ως Berosus affinis Brullé, 1835. Δίδονται φωτογραφίες της προνύμφης, του ακμαίου και του βιοτόπου τους, καθώς και σύντομη αναφορά της οικολογίας του και των τροφικών του συνηθειών. (EL)
The first record of the genus Berosus Leach, 1817 (Coleoptera: Hydrophilidae) for Crete (Greece) is given. Adults of the collected specimens were identified as Berosus affinis Brullé, 1835. Photographs of the adults and larvae of the species and its habitat are presented, while some notes on its ecology and feeding behavior are provided. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Crete (EN)
Coleoptera (EN)
Hydrophilidae (EN)
Berosus (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2011-01-01


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 20 Αρ. 2 (2011); 69-74 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 20 No. 2 (2011); 69-74 (EN)

Copyright (c) 2017 I. Karaouzas, Ü. İncekara (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.