Προτίμηση του Macrolophus melanotoma μεταξύ του κύριου αυτοφυούς φυτού-ξενιστή του, Dittrichia viscosa, και της μελιτζάνας, πιπεριάς και τομάτας, σε πειράματα επιλογής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Προτίμηση του Macrolophus melanotoma μεταξύ του κύριου αυτοφυούς φυτού-ξενιστή του, Dittrichia viscosa, και της μελιτζάνας, πιπεριάς και τομάτας, σε πειράματα επιλογής (EL)
Selection of Macrolophus melanotoma between its main non-crop host plant (Dittrichia viscosa) and eggplant, pepper and tomato, in choice experiments (EN)

Lykouressis, D.
Perdikis, D.
Kallioras, Ch.

Στη μελέτη αυτή εξετάσθηκε η προτίμηση του αρπακτικού Macrolophus melanotoma (Costa) (=M. caliginosus Wagner) (Hemiptera: Miridae) μεταξύ του Dittrichia viscosa L. (W. Greuter) (Asteraceae), που αποτελεί το κύριο φυτό ξενιστή του, σε σχέση με τη μελιτζάνα, πιπεριά και τομάτα, καθώς και μεταξύ της μελιτζάνας, πιπεριάς και τομάτας. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε κλωβούς όπου το αρπακτικό είχε τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ δύο φυτών διαφορετικών ειδών. Σε κάθε επανάληψη, ένα ενήλικο του αρπακτικού ελευθερωνόταν είτε επί της βάσης του κλωβού μεταξύ των δύο φυτών είτε στα κορυφαία φύλλα του φυτού μελιτζάνας, πιπεριάς ή τομάτας. Η θέση του αρπακτικού καταγραφόταν μετά από 20min, 1, 2, and 24h από την ελευθέρωσή του στον κλωβό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το Μ. melanotoma έδειξε υψηλή προτίμηση για το φυτό από το οποίο προερχόταν, δηλαδή το D. viscosa, σε σχέση με το φυτό μελιτζάνας, πιπεριάς ή τομάτας. Μεταξύ των τριών σολανωδών φυτών είχε σχετικά μεγαλύτερη προτίμηση για τη μελιτζάνα. Επομένως, το M. melanotoma φάνηκε να μην προτιμά την τομάτα και την πιπεριά, όμως θα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω η δυνατότητά του να αποικίζει καλλιέργειες μελιτζάνας. (EL)
The host plant selection of the predator Macrolophus melanotoma (Costa) (=M. caliginosus Wagner) (Hemiptera: Miridae) was studied between: i) its major non-crop host plant, Dittrichia viscosa L. (W. Greuter) (Asteraceae) and the solanaceous plants eggplant, pepper and tomato, and ii) between eggplant, pepper and tomato, in choice experiments. The experiments were performed in cages where two potted plants without prey were placed. In each replicate, an adult predator was released in the centre of the cage or on the solanaceous plant. The position of the released predator in each cage was recorded at intervals of 20min, 1, 2, and 24h after its introduction. The results showed that M. melanotoma had a high selection preference rate for its origin host plant (D. viscosa) irrespectively of the solanaceous plant that was present in the cage. The experiments investigating the relative preference of M. melanotoma when given access only to solanaceous plants revealed that it preferred eggplant at higher rates than pepper and tomato. These data indicate that M. melanotoma originating from D. viscosa patches might have a very low potential to colonize pepper or tomato crops in the open field. However, its potential to colonize eggplant crops should be further evaluated. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

pepper (EN)
Integrated Pest Management (EN)
Miridae (EN)
conservation biological control (EN)
weed (EN)
tomato (EN)
non-crop plants (EN)
eggplant (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2012-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 21 Αρ. 1 (2012); 3-12 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 21 No. 1 (2012); 3-12 (EN)

Copyright (c) 2017 D. Lykouressis, D. Perdikis, Ch. Kallioras (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.