Είδη της οικογένειας Tabanidae που συναντώνται στην περιοχή Chipran Eminences της Βουλγαρίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Είδη της οικογένειας Tabanidae που συναντώνται στην περιοχή Chipran Eminences της Βουλγαρίας (EL)
The tabanid fauna (Diptera: Tabanidae) of the Chirpan Eminences (Bulgaria) (EN)

Ganeva, Diana
Kalmushka, Milena

Η μελέτη της πανίδας των ειδών της οικογένειας Tabanidae στην περιοχή Chirpan Eminences της Βουλγαρίας μελετήθηκε με μη τακτικές δειγματοληψίες το 2008 και με τακτικές μηνιαίες δειγματοληψίες το 2010 – 2011 από δύο περιοχές, κατά την εποχή δραστηριότητάς τους. Συλλέχθηκαν 1202 άτομα, 1124 θηλυκά και 78 αρσενικά. Μεταξύ αυτών αναγνωρίστηκαν 24 είδη και υποείδη από 8 γένη: Chrysops (2 είδη), Atylotus (1 είδος), Therioplectes (1 είδος and 1 υποείδος), Hybomitra (3 είδη), Tabanus (12 είδη and 1 υποείδος), Haematopota (1 είδος), Dasyrhamphis (1 είδος) and Philipomyia (1 είδος). Με βάση τα δεδομένα της μελέτης και από τα αναφερόμενα στη σχετική βιβλιογραφία μπορεί να εκτιμηθεί ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν 28 είδη. Δεκατρία από τα οποία αναφέρονται για πρώτη φορά. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι το 64,29% των ειδών της περιοχής ανήκουν σε είδη που συναντώνται στη Μεσογειακή ζώνη (EL)
 The study of the Chirpan Eminences tabanid fauna was completed by means of a route collection in 2008 and regular monthly collections from two localities during the active tabanid sea-sons in years 2010-2011. The research resulted in the capturing of 1202 tabanid specimens, 1124 of them were females and 78 males. Within this collected sample 24 species and subspecies from 8 genera were determined: Chrysops (2 species), Atylotus (1 species), Therioplectes (1 species and 1 subspecies), Hybomitra (3 species), Tabanus (12 species and 1 subspecies), Haematopota (1 species), Dasyrhamphis (1 species) and Philipomyia (1 species). On the basis of literary data and of the species identified in this research, it may be asserted that the tabanid fauna in the Chirpan Eminences is represented by 28 species. Thirteen of them were identified for the first time for this region. From a zoogeographical point of view, predominant for the tabanid fauna of the Chirpan Eminences are the elements of the Mediterranean subregional fauna (64.29 % of the species). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

taba-nids (EN)
zoogeographical aspects (EN)
dominance structure (EN)
Bulgaria (EN)
Chirpan Eminences (EN)
species composition (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2012-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 21 Αρ. 2 (2012); 45-53 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 21 No. 2 (2012); 45-53 (EN)

Copyright (c) 2017 Diana Ganeva, Milena Kalmushka (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.