Νέες καταγραφές ειδών αφίδων (Hemiptera: Aphididae) στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝέες καταγραφές ειδών αφίδων (Hemiptera: Aphididae) στην Ελλάδα (EL)
New records of aphid species (Hemiptera: Aphididae) in Greece (EN)

Nathanailidou, M.
Papapanagiotou, A. P.
Taylor, M.
Tsitsipis, J. A.
Voudouris, K.
Margaritopoulos, J. T.
Zarpas, K. D.

Τις τελευταίες δυο δεκαετίες έχουν δημοσιευθεί αρκετές εργασίες σχετικές με την αφιδοπανίδα της Ελλάδας. Ωστόσο, ο αριθμός των καταγεγραμμένων ειδών αφίδων είναι αρκετά μικρότερος από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών στη λεκάνη της Μεσογείου. Στην παρούσα εργασία συλλέξαμε δείγματα αφίδων από διάφορους ξενιστές και περιοχές της νότιας, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Συνολικά συλλέχθηκαν 128 είδη αφίδων, που ανήκουν σε 55 γένη και έξι υποοικογένειες, από 200 είδη φυτών-ξενιστών. Τα περισσότερα είδη αφίδων ανήκαν στην υποοικογένεια Aphidinae (ειδικά στις φυλές Macrosiphini και Aphidini). Δεκαοκτώ από τα συλλεχθέντα είδη είναι νέες αναφορές για την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αυξάνουν τη γνώση μας σχετικά με την αφιδοπανίδα της Ελλάδας και δείχνουν ότι ο αριθμός των καταγεγραμμένων ειδών στην Ελλάδα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά αν πραγματοποιηθούν επιπλέον σχετικές μελέτες. (EL)
 Several papers have been published on aphid fauna in Greece during the last two decades, but the number of recorded species is still low compared to other European countries, including some from the Mediterranean basin. In this context, we collected aphids from various host-plants and regions in southern, central and northern Greece characterized by diverse flora, climatic conditions and ecological habitats. In total, 128 aphid species belonging to 55 genera and six subfamilies were collected on 200 host-species. Most of the species dominated the subfamily Aphidinae (especially tribes Macrosiphini and Aphidini). Among the species collected, 18 were new records in Greece. The present work improves our knowledge regarding the aphid fauna of Greece and suggests that the number of recorded species could increase further if additional studies were undertaken. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
Greece (EN)
Aphidoidea (EN)
aphid fauna (EN)
Biological sciences (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2012-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 21, No 2 (2012); 54-68 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 21, No 2 (2012); 54-68 (EN)

Copyright (c) 2017 A. P. Papapanagiotou, M. Nathanailidou, M. Taylor, K. D. Zarpas, K. Voudouris, J. A. Tsitsipis, J. T. Margaritopoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.