Πρώτη καταγραφή του Lilioceris lilii στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Πρώτη καταγραφή του Lilioceris lilii στην Ελλάδα (EL)
First record of Lilioceris lilii in Greece (EN)

Papadoulis, Georgios Th.
Tsagkarakis, Antonios E.

Στην παρούσα εργασία γίνεται η πρώτη καταγραφή του είδους Lilioceris lilii (Scopoli) (Coleoptera: Chrysomelidae) στην Ελλάδα. Η παρουσία του είδους αυτού διαπιστώθηκε από δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2007 σε φυτά Lilium chalcedonicum L. και L. martagon L. στην Φυλακτή Καρδίτσας. Δίδονται πληροφορίες σχετικά με τα μορφολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά, όπως και για την εξάπλωση και αντιμετώπιση του εντόμου (EL)
On May 2007, the lily beetle Lilioceris lilii (Scopoli) (Coleoptera: Chrysomelidae) was recorded for the first time in Greece. Its occurrence was observed on scarlet martagon lily and martagon lily plants at Fylaktí, Karditsa. Information on its morphology, biology and distribution is presented. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Lilium chalcedonicum (EN)
beetle (EN)
L. martagon (EN)
first record (EN)
Lily (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2012-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 21 Αρ. 2 (2012); 69-73 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 21 No. 2 (2012); 69-73 (EN)

Copyright (c) 2017 Georgios Th. Papadoulis, Antonios E. Tsagkarakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.