Επισκόπηση των Aulacidae της Ελλάδας και της Κύπρου με νέες καταγραφές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Επισκόπηση των Aulacidae της Ελλάδας και της Κύπρου με νέες καταγραφές (EL)
Review of Aulacidae from Greece and Cyprus with new records (EN)

Turrisi, Giuseppe Fabrizio

Στη μελέτη αυτή έγινε επισκόπηση των ειδών της οικογένειας Aulacidae (Hymenoptera: Evanioidea) της Ελλάδας και της Κύπρου. Σημειώθηκαν επτά είδη που όλα ανήκουν στο γένος Pristaulacus Kieffer, 1900. Δύο από αυτά, τα P. chlapowskii Kieffer, 1900 and P. compressus (Spinola, 1808) αναφέρονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Pristaulacus mourguesi Maneval, 1935, που είχε αναφερθεί μόνο από μια περιοχή, στην παρούσα μελέτη καταγράφηκε και στο Ανατολικό Αιγαίο (Νήσος Ικαρία) και σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Το Pristaulacus galitae (Gribodo, 1879) αναφέρεται για πρώτη φορά στη Λέσβο και στην Κύπρο. Γίνεται σύντομη αναφορά στην περιγραφή και στην εξάπλωση των ειδών αυτών και αναφέρονται οι ξενιστές τους. (EL)
The Aulacidae (Hymenoptera: Evanioidea) from Greece and Cyprus are reviewed. Seven species are recorded, all comprised within the genus Pristaulacus Kieffer, 1900. Two of them, P. chlapowskii Kieffer, 1900 and P. compressus (Spinola, 1808) are reported for the first time from Greece; P. mourguesi Maneval, 1935, previously known from only one locality of northern Greece, is recorded for the first time from the Eastern Aegean islands (Ikaria) and other localities from the Greek mainland are reported; P. galitae (Gribodo, 1879) is recorded for the first time from Lesvos island (Eastern Aegean islands) and Cyprus. Brief references for identification and essential data on the treated species are provided. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Greece (EN)
identification (EN)
Cyprus (EN)
new records review (EN)
Aulacidae (EN)
Hymenoptera (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2013-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 22 Αρ. 1 (2013); 7-15 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 22 No. 1 (2013); 7-15 (EN)

Copyright (c) 2017 Giuseppe Fabrizio Turrisi (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.