Πρώτη καταγραφή του Phoenicococcus marlatti στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Πρώτη καταγραφή του Phoenicococcus marlatti στην Ελλάδα (EL)
First record of Phoenicococcus marlatti in Greece (EN)

Vasarmidaki, M. E.
Papadoulis, G. Th.
Lytra, I. Ch.

Στην παρούσα εργασία γίνεται η πρώτη καταγραφή του είδους Phoenicococcus marlatti Cockerell (Hemiptera: Phoenicococcidae) στην Ελλάδα. Η παρουσία του είδους αυτού διαπιστώθηκε από δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2013 σε φυτά του είδους Phoenix dactylifera L. στο Ηράκλειο Κρήτης. Τα φυτά είχαν εισαχθεί τον Φεβρουάριο του 2013 από την Ισπανία και εγκαταστάθηκαν κατά μήκος της παραλιακής οδού του Ηρακλείου. Δίδονται πληροφορίες σχετικά με τα μορφολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά, όπως και για την εξάπλωση και αντιμετώπιση του εντόμου. (EL)
In October 2013, the red date scale Phoenicococcus marlatti Cockerell (Hemiptera: Phoenicococcidae) has been recorded for the first time in Greece. Adult females were collected from the base of fronds of date palm from the Crete Island. Information on the species morphology, biology and distribution is presented. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Phoenicococcus (EN)
first record (EN)
red date scale (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2013-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 22 Αρ. 2 (2013); 43-46 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 22 No. 2 (2013); 43-46 (EN)

Copyright (c) 2017 I. Ch. Lytra, M. E. Vasarmidaki, G. Th. Papadoulis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.