Σύγκριση δυο τύπων παγίδων κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου (Rhynchophorus ferrugineus) των φοινικοειδών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Σύγκριση δυο τύπων παγίδων κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου (Rhynchophorus ferrugineus) των φοινικοειδών (EL)
Comparison of two types of pheromone traps for the capture of the red palm weevil (Rhynchophorus ferrugineus) (EN)

Aggelakopoulos, K.
Alissandrakis, E.
Kollaros, D.
Liantraki, Z.

Σε αυτή την εργασία συγκρίνονται τα αποτελέσματα από τη χρησιμοποίηση δύο τύπων φερομονικών παγίδων για τη σύλληψη του κόκκινου ρυγχωτού κανθάρου (ρυγχοφόρου) των φοινικοειδών, αμφότερες εφοδιασμένες με τη φερομόνη Pherodis (Koppert). Οι συγκρινόμενες παγίδες είναι δύο τύπων. Η παγίδα Α (προμηθευτής: Δ. Χαραντώνης) είναι τύπου χοάνης, με κίτρινο σώμα και πράσινο στέγαστρο, ενώ η Β (προμηθευτής: Novagrica) είναι παγίδα παρεμβολής με εξολοκλήρου κίτρινο χρώμα. Οι διαστάσεις και των δύο είναι 15 cm ύψος και 12 cm διάμετρος. Οι παγίδες αξιολογήθηκαν στις τοποθεσίες Σίσι και Μίλατος του νομού Λασιθίου, από 26 Μαρτίου 2009 έως 17 Φεβρουαρίου 2010. Συνελήφθησαν, συνολικά και από τους δύο τύπους παγίδων, περισσότερα από 3000 έντομα. Σε κάθε σύλληψη αρσενικού αντιστοιχούσαν περισσότερα από τρία θηλυκά. Ο αριθμός των παγίδων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης κυμάνθηκε από 24 έως 36. Ο αριθμός δεν ήταν σταθερός λόγω απωλειών παγίδων εξαιτίας καιρικών συνθηκών ή ανθρώπινης παρέμβασης. Σε κάθε τοποθεσία υπήρχε ένα ζεύγος από μία Α και μία Β παγίδα. Στην περιοχή Σίσι λειτούργησαν από 17 έως 26 παγίδες και στην Μίλατο 10 παγίδες, με μείωση στις τρεις τελευταίες δειγματοληψίες. Στις παγίδες τύπου Α συνελήφθησαν συνολικά 1376 έντομα με αναλογία 1♂ προς 3,40 ♀. Στις παγίδες τύπου Β συνελήφθησαν συνολικά 1763 έντομα με αναλογία 1♂ προς 3,15 ♀. Η διαφορά στις συλλήψεις μεταξύ των δύο τύπων παγίδων ήταν στατιστικά σημαντική (τύπου A: 38,22 έντομα ανά παγίδα και δεκαπενθήμερο, τύπου Β: 48,97 έντομα ανά παγίδα και δεκαπενθήμερο). Στο Σίσι συνελήφθησαν 1,61♂ και 5,32♀ ανά παγίδα, με αναλογία 1♂: 3,30♀, που αναλύεται περαιτέρω σε 1♂: 3,85♀ για τις παγίδες τύπου Α και 1♂: 2,94♀ για τις παγίδες τύπου Β, ενώ στη Μίλατο 1,33♂ και 4,04♀ ανά παγίδα, με αναλογία 1♂: 3,04♀, που αναλύεται περαιτέρω σε 1♂: 2,36♀ για τις παγίδες τύπου Α και 1♂: 3,86♀ για τις παγίδες τύπου Β. Σε ότι αφορά στη χρονική διακύμανση, σε γενικές γραμμές εμφανίζεται συγχρονισμός στις αυξομειώσεις των συλλήψεων, τόσο των δύο τύπων παγίδων, όσο και των δύο φύλων. Εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των συλλήψεων από το Σεπτέμβριο του 2009 έως και τον Ιανουάριο του 2010. Η παγίδα Α έδειξε πιο αποτελεσματική για την παρακολούθηση του πληθυσμού του ρυγχοφόρου στις περιοχές που έγιναν οι δειγματοληψίες. (EL)
This work presents the results of the comparison of two pheromone traps for the capture of the red palm weevil. Trap A was a yellow funnel trap with green top, while trap B was a yellow pitfall trap, both equipped with pheromone. The experiment took place at Sissi and Milatos villages of Lasithi prefecture, mid-North coastline of Crete, from March 2009 to February 2010. The total number of traps deployed at each sampling varied between 24 and 36 due to various disturbances (trap loss, dirt in traps etc.). In each location, always both trap types were present. A total of 3139 adults of red palm weevil were captured during the trials. Temporal variability shows similar pattern for both trap types, as well as for both sexes. Type A traps captured 1376 insects with a ratio of 1♂ to 3.40♀, while type “B” captured 1763 insects with a ratio of 1♂ to 3.15♀. ANOVA revealed significant differences between the two traps in the number of catches (Trap A: 38.22 insects per fortnight /trap, Traps B: 48.97 insects per fortnight /trap). Comparing females and males of both trap types as separate groups, the statistical significance is more profound. At Sissi on average 1.61 males and 5.32 females were captured per fortnight/trap, with an average male to female ratio of 1:3.30, being 1♂: 3.85♀ for type A traps and 1♂: 2.94♀ for type B traps. At Milatos 1.33 males and 4.04 females per trap were recorded and the male to female ratio was 1:3.04, this ratio being 1♂:2.36♀ and 1♂:3.86♀ for type A and B traps respectively. Impressively high captures (more than 150 up to almost 250 in traps of B type and from almost 150 up to more than 350 in traps of A type) were observed from September 2009 to January 2010 with a peak of 356 and 240 on January the 15th for both A and B type traps. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

red palm weevil (EN)
pheromone traps (EN)
funnel trap (EN)
pitfall trap (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2014-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 23 Αρ. 2 (2014); 45-51 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 23 No. 2 (2014); 45-51 (EN)

Copyright (c) 2017 K. Aggelakopoulos, E. Alissandrakis, D. Kollaros, Z. Liantraki (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.