Προκαταρκτική μελέτη για τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος στην αντιμετώπιση του ρυγχοφόρου των φοινικοειδών (Rhynchophorus ferrugineus)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Προκαταρκτική μελέτη για τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος στην αντιμετώπιση του ρυγχοφόρου των φοινικοειδών (Rhynchophorus ferrugineus) (EL)
Preliminary study in the use of electric current for the control of Rhynchophorus ferrugineus (EN)

Psirofonia, Panagiota
Niamouris, Kostas

Μελετήθηκε η επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος στην αντιμετώπιση του ρυγχοφόρου των φοινικοειδών Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae). Ανάλογα με το μέγεθος της προσβολής τα φοινικοειδή κλαδεύτηκαν ή καρατομήθηκαν. Ηλεκτρολύτες προστέθηκαν στο εσωτερικό τους για την αύξηση της αγωγιμότητας. Ηλεκτρικό ρεύμα συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (220 V, 50- 60 Hz, 0 – 12 Amp) διοχετεύθηκε μέσω ηλεκτροδίων στο εσωτερικό του κάθε φοινικοειδούς για διάστημα 1 ώρας περίπου. Πραγματοποιήθηκε επέμβαση σε 27 προσβεβλημένα φοινικοειδή από τα οποία τα 20 παρακολουθήθηκαν για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και τα υπόλοιπα 7 τεμαχίστηκαν και τα έντομα (προνύμφες, πλαγγόνες και ενήλικα) τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστούς κλωβούς με τροφή για τη μέτρηση της θνησιμότητας. Επτά ημέρες μετά, παρατηρήθηκε θνησιμότητα 84,78% στις προνύμφες, 96,48% στις πλαγγόνες αλλά πολύ μικρή θνησιμότητα στα ενήλικα (3,57%). Αναφορικά με τις επιπτώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος στα φοινικοειδή φαίνεται ότι εμφανίζονται προβλήματα στους κανάριους φοίνικες πιθανώς λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό τους από τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος σε συνδυασμό με την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας νερού. Παρατηρήθηκε ότι ένα ποσοστό της τάξης του 50 % των κανάριων φοινίκων που δεν είχαν υποστεί δενδροχειρουργική δεν επιβίωσε μετά την εφαρμογή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα προβλήματα αυτά πρόκειται να αντιμετωπιστούν με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος διαφορετικών χαρακτηριστικών. Κατατέθηκε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αίτηση με αριθμό 20130100279/10/05/2013 για κατοχύρωση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας με τίτλο «Συσκευή Θανάτωσης Εντόμων που Προσβάλλουν τα Φοινικοειδή με Ηλεκτρικό Ρεύμα». (EL)
The use of electric current is being studied as a method to control Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae). The infested palm trees were pruned according to the severity of the infestation (heavy infestation requires more intense pruning). Then, electrolytes were injected into the palm trees to elevate conductivity. Electric current of specific voltage and amperage was coursed through the palm trees, using specifically designed electrodes; Electric current was applied for 20 min to 1 hour depending on the severity of the infestation and the size of the palm tree. A small number of palm trees were shocked, some of which were monitored for side effects due to the shock while others were cut down to monitor pest mortality rates. Larvae were collected and placed in entomological cages. A large percentage of larvae were killed after the shock, while the others showed difficulties in their movement. Six days later 84.78 % of larvae and 96.48 % of pupae were killed but practically all of the adults survived. Electric current has never been used in this way to control insects before. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Rhynchophorus ferrugineus (EN)
Electric current (EN)
Palm trees (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2014-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 23 Αρ. 2 (2014); 52-58 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 23 No. 2 (2014); 52-58 (EN)

Copyright (c) 2017 Kostas Niamouris, Panagiota Psirofonia (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.