Μελέτη επί της συνδυασμένης δράσης του εντομοπαθογόνου βακτηρίου Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki και του εντομοπαθογόνου νηματώδη Heterorhabditis bacteriophora

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Μελέτη επί της συνδυασμένης δράσης του εντομοπαθογόνου βακτηρίου Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki και του εντομοπαθογόνου νηματώδη Heterorhabditis bacteriophora (EL)
Study on the combined action of the entomopathogenic bacterium Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki and the entomopathogenic nematode Heterorhabditis bacteriophora (EN)

Zamparas, C.
Karanastasi, E.
Mantzoukas, S.
Zampara, I.

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η συνδυασμένη δράση του εντομοπαθογόνου βακτηρίου Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (B.t.k.) και του εντομοπαθογόνου νηματώδη Heterorhabditis bacteriophora (Nematoda: Rhabditida) επί προνυμφών του λεπιδοπτέρου Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) σε σπόρους σίτου. Στις δοκιμές χρησιμοποιήθηκαν ομάδες 10 προνυμφών 4ης προνυμφικής ηλικίας, τοποθετημένες σε τρυβλία Petri που περιείχαν 10g αποστειρωμένων σπόρων σίτου, τα οποία είχαν προηγουμένως ψεκαστεί με υδατικό διάλυμα βακίλου στις συγκεντρώσεις 500ppm, 1000ppm και 3000ppm. Εν συνεχεία, οι προνύμφες λούζονταν με 1ml υδατικού διαλύματος νηματωδών (1000IJs/ml), τα τρυβλία κλείνονταν καλά με υδατοστεγή ταινία και τοποθετούνταν σε θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών (25οC, 80% Σ.Υ.). Η αλληλεπίδραση των εντομοπαθογόνων παραγόντων υπολογίστηκε με την βοήθεια του διωνύμου Robertson και Preisler και η αποτελεσματικότητα κάθε παθογόνου παράγοντα με τον τύπο του Abbott μετά το πέρας του πειράματος. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι η χρήση και των δύο παθογόνων παραγόντων προκάλεσε υψηλή θνησιμότητα στις προνύμφες του εντόμου E. kuehniella. Οι θνησιμότητες που προέκυψαν μετά από 28 ημέρες ήταν για τον B.t.k. 500ppm: 20%, για τον B.t.k 1500ppm: 25%, για τον B.t.k 3000ppm: 40%, για τον νηματώδη 1000IJs/ml: 27% και για τους συνδυαστικούς χειρισμούς B.t.k 500ppm + νηματώδη 1000IJs/ml: 85%, για το B.t.k 1500ppm + νηματώδη 1000IJs/ml: 40%, για το B.t.k 3000ppm + νηματώδη 1000IJs/ml: 50%, ενώ για τους μάρτυρες (χειρισμός με H20): 7%. Αξιοσημείωτη είναι τόσο η υψηλή δραστικότητα του συνδυασμού. (EL)
The interaction between the entomopathogenic bacterium Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki and the entomopathogenic nematode Heterorhabditis bacteriophora (Heterorhabditidae) was examined against larvae of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) at 7, 14, 21 and 28 days post treatment, in laboratory conditions. Three different combinations of the aforementioned pathogens were tested on 4th instar larvae, namely 500ppm B. thuringiensis subsp. kurstaki (B.t.k.) and H. bacteriophora infective Juveniles (1000IJs/ml), 1500ppm B.t.k. and H. bacteriophora (1000IJs/ml) and 3000ppm B.t.k. and H. bacteriophora (1000IJs/ml). At 7, 14 and 21 days, the interaction between the pathogens was additive in two of the treatments and synergistic in one, whereas at 28 days, it was negative in two of the treatments and synergistic in one. Overall, the application of the lowest dose of B.t.k. (500ppm) in combination with H. bacteriophora (1000IJs/ml), turned out to be highly effective. The interaction between B. thuringiensis and H. bacteriophora is to be further examined. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

entomopathogenic nematode (EN)
Bacillus thuringiensis (EN)
Ephestia kuehniella (EN)
biological control (EN)
Heterorhabditis bacteriophora (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2014-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 23 Αρ. 2 (2014); 74-86 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 23 No. 2 (2014); 74-86 (EN)

Copyright (c) 2017 I. Zampara, C. Zamparas, S. Mantzoukas, E. Karanastasi (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.