Πρώτη αναφορά του εντόμου της αγάβης Scyphophorus acupunctatus στην Κύπρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Πρώτη αναφορά του εντόμου της αγάβης Scyphophorus acupunctatus στην Κύπρο (EL)
First record of the sisal weevil, Scyphophorus acupunctatus, in Cyprus (EN)

Vassiliou, Vassilis
Kitsis, Pavlos

Τον Μάιο του 2013, αριθμός ενηλίκων κολεοπτέρων εντόμων σημειώθηκε εντός φερομονικών παγίδων που είχαν τοποθετηθεί στο έδαφος (pitfall), για την παρακολούθηση των πληθυσμών του ρυγχοφόρου των φοινικοειδών Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae) σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Στην συνέχεια το είδος τους ταυτοποιήθηκε στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, χρησιμοποιώντας την κλείδα της Vaurie (1971), ως το Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae). Το είδος S. acupunctatus βρέθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή της Γερμασόγειας της επαρχίας Λεμεσού (34o71′81″N, 33ο08′56″E) και στην περιοχή της Κισσόνεργας της επαρχίας Πάφου (34°81′67″N, 32°40′00″E). Κατά τη διάρκεια του 2013 και του πρώτου τριμήνου του 2014, το έντομο βρέθηκε επίσης σε φερομονικές παγίδες του ρυγχοφόρου σε ολόκληρη τη χώρα. (EL)
In May 2013, numerous adults of a coleopteran insect species that later was identified as the sisal weevil, Scyphophorus acupunctatus (Coleoptera: Curculionidae), were accidentally captured in both pitfall and funnel traps placed across Cyprus for the monitoring of red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae). S. acupunctatus was found for the first time in the Germasogeia area of the Limassol district (34°71′81″N, 33°08′56″E) and in the Kissonerga area of the Paphos district (34°81′67″N, 32°40′00″E). During 2013 and early 2014, numerous adults of this species were also collected from red palm weevil traps from all over Cyprus (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

dracaena (EN)
Dracenaceae (EN)
Agavaceae (EN)
Rhynchophorus ferrugineus (EN)
yucca (EN)
trapping (EN)
agave (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2015-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 24 Αρ. 1 (2015); 22-26 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 24 No. 1 (2015); 22-26 (EN)

Copyright (c) 2017 Vassilis Vassiliou, Pavlos Kitsis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.