Πρώτη αναφορά προσβολών του Heliothis peltigera στον ηλίανθο στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Πρώτη αναφορά προσβολών του Heliothis peltigera στον ηλίανθο στην Ελλάδα (EL)
First report of the bordered straw, Heliothis peltigera, οn sunflower in Greece (EN)

Baixeras, J.
Simoglou, K. B.
Anastasiades, A. I.
Roditakis, E.

Τον Ιούνιο 2015, καταγράφηκαν προσβολές καλλιεργειών ηλιάνθου από το έντομο Heliothis peltigera (Lepidoptera: Noctuidae) σε αγροτικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Παρατηρήθηκαν διαβρώσεις στα φύλλα και στους οφθαλμούς από τις προνύμφες του εντόμου, κυρίως στα προανθικά στάδια ανάπτυξης. Οι προσβολές παρατηρήθηκαν στο 80% των αγρών που επισκοπήθηκαν, ωστόσο το επίπεδο προσβολής των φυτών ήταν χαμηλό (<5%) και δεν διαπιστώθηκε πρόκληση οικονομικής ζημίας στις καλλιέργειες. Το H. peltigera έχει αναφερθεί από τη Νότια και Κεντρική Ευρώπη, τον Καναδά, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική να προσβάλλει διάφορους ξενιστές. Προσβολές σε καλλιέργειες ηλιάνθου έχουν αναφερθεί από την Ινδία, το Πακιστάν και το Σουδάν. Στην εργασία αυτή παρέχονται τα διαθέσιμα στοιχεία βιοοικολογίας του εντόμου και οι δυνατότητες αντιμετώπισής του. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη αναφορά προσβολών του H. peltigera σε καλλιέργειες ηλιάνθου στην Ελλάδα και πιθανώς στην Ευρώπη. (EL)
In June 2015, infestations of sunflower crops by the bordered straw Heliothis peltigera (Lepidoptera: Noctuidae) were recorded in rural areas of the Regional Unit of Drama, N. Greece. Larval feeding-damage symptoms were observed on leaves and buds of sunflower plants, mostly at pre-flowering growth stages. Infestations were recorded in approximately 80% of the inspected sunflower fields, the infestation levels, however, were low (<5%) apparently resulting in no economic damage. The presence of H. peltigera has been reported in Southern and Central Europe, Canada, the Middle East and Africa, infesting several hosts. Infestations of sunflower crops have been reported in India, Pakistan and Sudan. To our knowledge, this is the first report of H. peltigera infestations on sunflower crops in Greece and possibly in Europe. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Greece (EN)
Helianthus annuus (EN)
bordered straw (EN)
First report (EN)
Noctuidae (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2015-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 24 Αρ. 2 (2015); 31-36 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 24 No. 2 (2015); 31-36 (EN)

Copyright (c) 2017 K. B. Simoglou, A. I. Anastasiades, J. Baixeras, E. Roditakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.