Πρώτη καταγραφή του Tabanus lunatus στο Ιράν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Πρώτη καταγραφή του Tabanus lunatus στο Ιράν (EL)
First record of Tabanus lunatus from Iran (EN)

Tavassoli, Mousa
Moradi, Salah
Samiei, Avat

Τον Αύγουστο του 2015, το Tabanus lunatus Fabricius, 1794 (Diptera: Tabanidae) καταγράφηκε για πρώτη φορά στο Ιράν. Δύο θηλυκά συλλέχθηκαν στην περιοχή Nazlo κοντά στην πόλη Urmia. Στην εργασία αυτή δίδονται πληροφορίες σχετικά με τη μορφολογία και την εξάπλωση του είδους αυτού. (EL)
In August 2015, the species Tabanus lunatus Fabricius, 1794 (Diptera: Tabanidae) was recorded for the first time from Iran. Two females were collected in Nazlo area near Urmia. Information on its morphology and distribution is given (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Iran (EN)
new record (EN)
Tabanus lunatus (EN)
Tabanidae (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2016-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 25 Αρ. 2 (2016); 39-41 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 25 No. 2 (2016); 39-41 (EN)

Copyright (c) 2017 Avat Samiei, Mousa Tavassoli, Salah Moradi (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.