Συμβίωση μυρμηγκιών του γένους Melissotarsus και κοκκοειδών εντόμων στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη: Κατανομή, φυτά ξενιστές και βιολογία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Συμβίωση μυρμηγκιών του γένους Melissotarsus και κοκκοειδών εντόμων στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη: Κατανομή, φυτά ξενιστές και βιολογία (EL)
The mutualism of Melissotarsus ants and armoured scale insects in Africa and Magadascar: distribution, host plants and biology (EN)

Ben-Dov, Y.
Fisher, B.L.

Είδη μυρμηγκιών του γένους Melissotarsus Emery είναι διαδεδομένα στην Αφροτροπική περιοχή (τρία είδη M. beccarii Emery, M. emeryi Forel και M. weissi Santschi) καθώς και ένα είδος στην Μαγαδασκάρη (M. insularis Santschi). Τα μυρμήγκια όλων αυτών των ειδών δημιουργούν τις στοές τους σε ζωντανό ξύλο διαφόρων δικοτυλήδονων δένδρων, κοντά στο φλοιό. Τα μυρμήγκια διατηρούν εντός των στοών πληθυσμούς διαφόρων ειδών κοκκοειδών εντόμων τηςοικογένειας Diaspididae. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια ανασκόπηση πάνω στη γεωγραφική κατανομή της παρατηρούμενης συμβίωσης των ειδών μυρμηγκιών του γένους Melissotarsus και των δέκα ειδών κοκκοειδών εντόμων της οικογένειας Diaspididae, καθώς και των φυτών ξενιστών όπου παρατηρείται η συμβίωση. Η οικολογία της παρατηρούμενης συμβίωσης συζητείται καθώς και τα πιθανά οφέλη που προκύπτουν για τα είδη που συμβιώνουν. (EL)
Species of the ant genus Melissotarsus Emery are widespread in the Afrotropical region (three species, namely M. beccarii Emery, M. emeryi Forel and M. weissi Santschi) and in the Madagascar region (one species, namely M. insularis Santschi). The ants of all these species tunnel their galleries in live wood of various dicotyledonous trees, close to the bark surface. The ants maintain within these galleries populations of different species of armoured scale insects. A review is presented on the geographical distribution of mutualism, of the Melissotarsus species, the associated 10 species of armoured scale insects, and the host plants on which the mutualism takes place. The ecology of the mutualism is discussed also, together with suggestions on the benefits that the partners gain from the associations. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

ants (EN)
Melissotarsus (EN)
Africa (EN)
scale insects (EN)
Madagascar (EN)
Coccoidea (EN)
Diaspididae (EN)
mutualism (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2010-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 19 Αρ. 2 (2010); 45-53 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 19 No. 2 (2010); 45-53 (EN)

Copyright (c) 2017 Y. Ben-Dov, B.L. Fisher (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.