92<&) του Μ. buxi συμπληρώνει μία γενεά ανά έτος, με την έξοδο των ακμαίων να παρατηρείται τέλη Απριλίου - αρχές Μαΐου. Ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού (<8%) συμπληρώνει δύο γενεές ανά έτος, με την έξοδο των ακμαίων της Ικ γενεάς να παρατηρείται τέλη Ιανουαρίου - τέλη Μαρτίου και της 2,,ς γενεάς τέλη Ιουνίου - τέλη Ιουλίου. Επίσης κατά τη διάρκεια του έτους 2006 παρατηρήθηκε παρασιτισμός των προνυμφών του Μ. buxi από το εκτοπαράσιτο Torymus sp. (Hymenoptera: Torymidae).. The gall inducing insect Monarthropalpus buxi (Laboulbene) (Diptera: Cecidomyiidae) has been recorded in Greece on 20/4/2004 in Athens (Ellinikon, GPS point: N 370 54’ 22”, E 23° 44’ 34”) on Buxus roduntifolia. Two-20 larvae per infested leaf were noticed but only 2-3 adults per leaf emerged. The majority (>92%) of the population of M. buxi completed one generation per year and adults emerged from late April to early May. A small proportion (<8%) of the population completed two generations per year and I generation adults emerged from late January to late March. Second generation adults emerged from late June to late July. In addition, during 2006 parasitism by Torymus sp. (Hymenoptera: Torymidae) on larvae of the fly has been noticed.. Types: info:eu-repo/semantics/article, info:eu-repo/semantics/publishedVersion, Peer-reviewed Article. Subjects: Βιολογικές Επιστήμες, Cecidomyiidae, Monarthropalpus buxi, phenology, Biological sciences, first record" />

Πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα και στοιχεία φαινολογίας του Monarthropalpus buxi

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρώτη καταγραφή στην Ελλάδα και στοιχεία φαινολογίας του Monarthropalpus buxi (EL)
First record of Monarthropalpus buxi in Greece and some data of its phenology (EN)

Vamvakas, M.
Milonas, P.G.
Kontodimas, D.C.

Ο υπονομευτής του πυξαριού Monarthropalpus buxi (Laboulbene) (Diptera: Cecidomyiidae) βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 20/4/2004 στην Αθήνα (Ελληνικό, γεωγρ. πλάτος 36° 17' 14", γεωγρ. μήκος 28° 10' 23") επί Buxus roduntifolia. Καταγράφηκαν 2 - 2 0 προνύμφες/φΐιλλο αλλά παρατηρήθηκε έξοδος μόνο 2 - 3 ακμαίων/φύλλο. Διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (>92<&) του Μ. buxi συμπληρώνει μία γενεά ανά έτος, με την έξοδο των ακμαίων να παρατηρείται τέλη Απριλίου - αρχές Μαΐου. Ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού (<8%) συμπληρώνει δύο γενεές ανά έτος, με την έξοδο των ακμαίων της Ικ γενεάς να παρατηρείται τέλη Ιανουαρίου - τέλη Μαρτίου και της 2,,ς γενεάς τέλη Ιουνίου - τέλη Ιουλίου. Επίσης κατά τη διάρκεια του έτους 2006 παρατηρήθηκε παρασιτισμός των προνυμφών του Μ. buxi από το εκτοπαράσιτο Torymus sp. (Hymenoptera: Torymidae). (EL)
The gall inducing insect Monarthropalpus buxi (Laboulbene) (Diptera: Cecidomyiidae) has been recorded in Greece on 20/4/2004 in Athens (Ellinikon, GPS point: N 370 54’ 22”, E 23° 44’ 34”) on Buxus roduntifolia. Two-20 larvae per infested leaf were noticed but only 2-3 adults per leaf emerged. The majority (>92%) of the population of M. buxi completed one generation per year and adults emerged from late April to early May. A small proportion (<8%) of the population completed two generations per year and I generation adults emerged from late January to late March. Second generation adults emerged from late June to late July. In addition, during 2006 parasitism by Torymus sp. (Hymenoptera: Torymidae) on larvae of the fly has been noticed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
Cecidomyiidae (EN)
Monarthropalpus buxi (EN)
phenology (EN)
Biological sciences (EN)
first record (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2006-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 16 (2006); 22-26 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 16 (2006); 22-26 (EN)

Copyright (c) 2017 M. Vamvakas, D.C. Kontodimas, P.G. Milonas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.