Στοιχεία παραδοσιακής αισθητικής και μουσικολογικά στοιχεία στο αντίστοιχο έργο του Μίκη Θεοδωράκη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Epistēmēs Metron Logos  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτοιχεία παραδοσιακής αισθητικής και μουσικολογικά στοιχεία στο αντίστοιχο έργο του Μίκη Θεοδωράκη (EL)
Traditional and aesthetic and musicological elements in the work of Mikis Theodorakis (EN)

Peristeris, Philippos

Οι κύκλοι τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη αποτελούν ένα άριστο πεδίο διερεύνησης σχετικά με τον συγκερασμό της ποίησης της λόγιας με την παραδοσιακή και δημώδη δημιουργία. Με βάση τις μελέτες και τις γνώσεις μας σχετικά με τον χαρακτήρα, τα τεχνικά και μουσικολογικά χαρακτηριστικά των έργων αυτών, στο παρόν άρθρο επιχειρείται μια αναφορά με βάση τους άξονες της παράδοσης, του ήθους (χαρακτήρα) και του λόγου στο δημώδες και παραδοσιακό τραγούδι σε σχέση με τους κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη και ως επί το πλείστον με εκείνον “Του νεκρού αδελφού”. (EL)
Mikis Theodorakis' songs are an excellent field for exploring the mixing of poetry words with traditional and folk creation. Based on our studies and knowledge of the character, technical and musicological characteristics of these creations these, this paper attempts a reference based on the axes of tradition, ethos (character) and poetry in the traditional songs in relation to with the songs of  Mikis Theodorakis (mostly with that of "Tou nekrou adelfou". (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Music (EL)
Aesthetics (EL)
aesthetics (EL)
Traditional songs (EL)
Mikis Theodorakis (EL)
aesthetics (EN)
Mikis Theodorakis, Μίκης Θεοδωράκης, Music, Traditional songs, Aesthetics (EN)


Epistēmēs Metron Logos

Ελληνική γλώσσα

2020-01-11


NPO Tetartimorio (EN)

2653-8822
2585-2973
Epistēmēs Metron Logos; No 3 (2020): Epistēmēs Metron Logos No 3; 49-59 (EL)
Epistēmēs Metron Logos; No 3 (2020): Epistēmēs Metron Logos No 3; 49-59 (EN)

Copyright (c) 2020 Philippos Peristeris (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.